Wandelen met God

De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie (EA) hebben voor de Week van Gebed in 2013 een gezamenlijk thema vastgesteld. Het thema ‘Wandelen met God’ is gebaseerd op de Bijbeltekst uit Micha 6: 8 waarin de oproep klinkt om Gods weg van trouw, nederigheid en gerechtigheid te gaan. De gebedsweek vindt in 2013 plaats van 20 tot 27 januari.  

Het thema is dit jaar aangedragen door kerken in India. Ongeveer tachtig procent van de Indiase christenen is Dalit. De Dalits worden beschouwd als ‘outcasts’ die zelfs buiten het heersende kastenstelsel geplaatst zijn. Concreet kenmerkt hun leven zich door vernedering, uitbuiting en onderdrukking. Het kastenstelsel zorgt ook binnen de Indiase kerken voor grote verdeeldheid.

De profeet Micha uit in het gelijknamige bijbelboek scherpe kritiek op politieke en religieuze leiders. Zij gaven leiding aan een maatschappij die gekenmerkt werd door corruptie, onrecht en machtsmisbruik. Vervolgens houdt hij een sterk pleidooi voor gerechtheid. De gelijkenis in de situatie en krachtige oproep om daar als volgelingen van Christus een keer in te brengen, is voor de Indiase kerken de reden geweest om deze tekst te kiezen. Tijdens de gebedsweek in 2013 zullen christenen wereldwijd stilstaan bij de oproep om trouw te zijn en de weg van gerechtigheid en nederigheid te gaan. In de dagthema’s wordt dit thema nader uitgewerkt.

De Evangelische Alliantie en de Raad van Kerken werken inmiddels al een aantal jaren samen in de voorbereiding van de gebedsweek. Dit jaar stemmen beide koepels ook de dagteksten met de daarbij behorende overdenkingen nauw op elkaar af. Het gemeenschappelijke thema en de uitwerking maakt het voor gemeenten, parochies en gebedsgroepen op lokaal niveau makkelijker om de gebedsactiviteiten begin januari een gezamenlijke invulling te geven.

De aan de Raad van Kerken verbonden kerken kennen al meer dan honderd jaar een Week van gebed voor de eenheid van de christenen. In de geschiedenis van de EA bestaat al ruim 160 jaar een traditie om het nieuwe jaar met de Week van Gebed in Gods hand te leggen.

Foto: Dalits