Ramadangroet voor 20 juli

De Raad van Kerken heeft een ramadangroet opgesteld die kan worden gebruikt door plaatselijke raden van kerken en andere christelijke gemeenschappen die de moslims een bemoedigende kaart willen sturen tijdens de vastentijd. De vastentijd loopt dit jaar  van vrijdag 20 juli tot en met zaterdag 18 augustus.

In mei j.l. hebben vertegenwoordigers van islamitische, joodse en christelijke organisaties een solidariteitswandeling gehouden in Utrecht die werd afgesloten bij de voedselbank. De ramadangroet sluit aan op het feit dat steeds meer Nederlanders afhankelijk zijn van de voedselbank. De groet vermeldt onder meer: ‘We leven in een tijd van economische krimp. Bezuinigingen zullen voor ieder van ons voelbaar zijn, maar vooral voor hen die het toch al krap hebben. Aandacht en zorg voor wie het minder hebben, is ook voor u onderdeel van de ware dienst aan God. In de maand Ramadan wordt dat zichtbaar in het uitdelen van voedsel en het geven van de bijdragen waar de Koran u hartstochtelijk toe oproept. Op dit punt delen christenen en moslims eenzelfde overtuiging. Die verbondenheid moedigt ons aan de samenwerking met u te blijven zoeken in het streven naar meer gerechtigheid in onze Nederlandse samenleving en naar verdieping van onderling begrip en wederzijds respect’.

Vanzelfsprekend zet de ramadangroet algemener in. Het schrijven zegt: ‘Voor u breekt weer de tijd van Ramadan aan, de maand van vasten en gebed, van inkeer en bezinning, van nieuwe krachten opdoen voor persoonlijk en maatschappelijk leven. Om u een gezegende vastentijd toe te wensen zendt de Raad van Kerken u graag deze oprechte groet’.

De ramadan is een speciale maand in de islamitische kalender, en wel de negende, waarop tussen schemer voor zonsopkomst en zonsondergang gevast wordt. Ramadan wordt daarom ook wel de vastenmaand van de moslims genoemd. Het exacte begin van de Ramadan is afhankelijk van het verschijnen van de sikkel van de nieuwe maan.

Het vasten wordt gezien als vorm van zuivering van de ziel en bedanking van God voor alles wat hij gegeven heeft. De ramadan leert mensen zelfdiscipline. De moslims voelen en tonen verbondenheid met arme en hongerige mensen elders op de wereld. Moslims gedenken dat in deze maand de profeet Mohammed de eerste van de openbaringen ontving die samen de koran vormden.

De maand ramadan begint als twee orthodoxe moslims de nieuwe maansikkel aan de hemel zien staan. Vanaf dat moment mogen volwassen moslims de gehele maand, tussen zonsopgang en zonsondergang, niet eten, drinken, roken of seksuele omgang hebben. Als het donker is, na het breken van de vasten (de iftaar), is het feest.

Het eten van drie dadels, het drinken van water en het opzeggen van dankredes kondigen voor Marokkaanse moslims het einde van de dagelijkse vastenperiode aan. Na het avondgebed drinken ze koffie en eten ze harriera, een speciale ramadan-soep.

Turken gaan, na het breken van de vasten, eerst uitgebreid dineren. Op het menu staan vaak linzensoep en sültac, een rijstpuddinkje. Daarna wijden ze zich aan het avondgebed.

Ramadan is de gezelligste maand van het jaar voor moslims en geeft de vastenden een gevoel van verbondenheid. Kinderen beginnen rond hun tiende, twaalfde jaar af en toe een paar dagen mee te doen. Zwangere of zogende vrouwen, zieken en reizigers zijn vrijgesteld van vasten, maar moeten de gemiste dagen later wel inhalen.

Tijdens de maand ramadan behaalde de profeet Mohammed zijn eerste overwinning op Mekka. Doordat de islamitische kalender een maankalender is, valt de ramadan niet steeds op dezelfde data van de Gregoriaanse kalender.

Van niet-moslims, bijvoorbeeld bezoekers aan islamitische landen, wordt niet verwacht dat ze meevasten. Zeker in toeristische plaatsen kunnen toeristen overdag gewoon eten en drinken in restaurants. Wel wordt van ze verwacht dat ze discreet zijn, erg openbaar uitgebreid eten voor het oog van mensen die vasten getuigt niet van respect.

De ramadan eindigt met het Kleine Feest (Suikerfeest), waarop uitbundig gefeest en gegeten wordt.

Klik hier om de kaart te kunnen downloaden. Mensen die een fysiek exemplaar willen bestellen moeten er snel bij zijn, want het bureau sluit eind van de week.

Foto’s van de solidariteitswandeling in Utrecht, boven het bezoek aan de moskee met links Kursat Bal, onder de overhandiging van het voedselpakket bij de voedselbank met naast Kursat Bal, mgr. Jan van Burgsteden en rechts Hanneke Gelderblom; vertegenwoordigers van drie religies naast een vrijwilligster van de voedselbank.