Rotterdamse migrantenkerken

Een van de uitdagingen in Nederland betreft de organisatie van de migrantenkerken. Er zijn naar schatting zo’n 1200 migrantenkerken verdeeld over circa 500.000 migranten. Daarnaast zijn er nog eens 500.000 christelijke migranten met een rooms-katholieke identiteit. De laatste groep wordt geacht zich aan te sluiten bij de plaatselijke parochie. De eerste groep komt samen in etnische verbanden en diverse modaliteiten.

Sinds 2007 bundelen de migrantenkerken in Rotterdam zich in een plaatselijk SKIN (Samen Kerk in Nederland). De groep heeft over het achterliggende jaar een jaarverslag uitgebracht en dat geeft een aardig beeld van de vragen die men zoal als migrantenkerk tegenkomt. SKIN-Rotterdam heeft in 2011 48 concrete vragen gekregen van deelnemende kerken. Er waren achtereenvolgens: 14 kerken met organisatievragen; 10 kerken met vragen over huisvesting; 10 kerken met vragen over justitiepastoraat; 10 kerken met individuele vragen en vragen rond belangenbehartiging; en verder waren er vragen over: fondsenwerving, schuldhulpverlening, vrouwen, de Nederlandse taal en werkgelegenheid.

Als het gaat om organisatievragen kan men denken aan zaken als: de oprichting van een stichting, de inhoud van statuten, de aanvraag van de ANBI-status, de werving van fondsen. De vragen rond huisvesting spreken voor zich; veel migrantengemeenschappen zoeken een onderkomen. In Rotterdam alleen al waren er in een jaar tijd 3 gemeenschappen die geholpen zijn bij het aankopen van een kerkgebouw, 7 gemeenschappen die advies ondervonden bij het vinden van een gebouw of de aanpak van de verbouw. Bij justitiepastoraat moet men denken aan zaken als hulp bij ongedocumenteerde buitenlanders.

Het jaarverslag geeft ook een vooruitblik op de toekomst. In 2012 heeft men enkele nieuwe projecten gepland. Het gaat onder meer om een Netwerk Geestelijke Zorg, bedoeld om individuen die op zijn zoek naar geestelijke zorg goed van dienst te zijn. Ook gaan er taallessen starten. Een ander plan is om de Gids van migrantenkerken uit te geven met een totaaloverzicht van alle kerken. Er staan ook speciale projecten voor migrantenouderen en migrantenjongeren op stapel.

Het jaaroverzicht sluit af met een lijst van 42 aangesloten kerken en 2 aangesloten stichtingen. Het gaat om kerken als: Abundant Grace Ministries, Assemblee Evangelique du Dieu Vivant, Christian  Family International, Christ Vision International, Claypot Church, Comunidad Crista in Rotterdam, Cornerstone Church, Deense Zeemanskerk, De Genade Ministries, Eritrees Orthodoxe Kerk, Finse  Zeemanskerk, Gospel News Ministery, Heart of Love Ministry, Iglesia Nuevo Carnino, Kroatische parochie in Rotterdam, Zout der Aarde etc. etc.

De migrantenkerken participeerden in Rotterdam volop in de Kerkennacht (archieffoto)