Raad participeert in NCF

De Raad van Kerken in Nederland is één van de stuurgroepleden van het Nederlands Christelijk Forum, waarin onder anderen ook SKIN en de Evangelische Alliantie participeren. De notitie waarin de constructie staat is in de juni-vergadering van de Raad van Kerken besproken en geeft het raamwerk aan waarbinnen de oecumene de komende jaren zich wil ontwikkelen.

De notitie is opnieuw actueel geworden, na de publicatie in Trouw op dinsdag 26 juni over het Nederlands Christelijk Forum. Dr. Arjan Plaisier, scriba van de PKN, geeft daarin een uiteenzetting over de bedoeling van het geloofsgesprek zoals het gestalte krijgt binnen het Forum. Hij presenteert daarin de ambitie om een forum te starten met circa vijftig kerkleiders, de helft uit gevestigde kerken en de helft uit ‘nieuwere stromingen’. Het is de bedoeling om daarmee een impuls te geven aan het geheel van het oecumenische leven in Nederland.

In het artikel komt onvoldoende naar voren hoe de Raad van Kerken inhaakt op de het Nederlands Christelijk Forum. De indruk ontstaat zelfs dat het forum een alternatief zou zijn voor het werk van de Raad van Kerken.

Plaisier zegt daarover in de notitie, die in juni in de Raad is besproken: ‘De werkgroep (nl. die operationele verantwoordelijkheid draagt voor de invoering van het geloofsgesprek, red.) is ingebed in het grotere geheel van de oecumenische koepels en bewegingen in Nederland. Vertegenwoordigers van deze koepels vormen een stuurgroep. Door de vertegenwoordigers van deze stuurgroep nemen de koepels en bewegingen verantwoordelijkheid voor het NCF. Daarbij spelen met name de Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie een belangrijke rol. Zij zijn vanuit hun doelstelling en vanwege het feit dat bijna alle kerken een binding hebben met een van beide organisaties duidelijke spelers op het oecumenische veld. Zij zijn bij uitstek geschikt om een bemiddelende rol te spelen bij de oecumenische activiteiten in ons land. Ze kunnen signaleren, informeren, faciliteren en coördineren’. Behalve RvK en EA participeert ook SKIN, een belangrijke koepel voor migrantenkerken.

De Raad van Kerken zelf heeft steeds aangegeven dat het geloofsgesprek en de samenspreking van kerken onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Spirituele oecumene en katholieke oecumene horen bij elkaar. De ondertekening van de dooperkenning van diverse kerken is daar een voorbeeld van: de ondertekening is een formele daad, waaraan een intensief geloofsgesprek vooraf is gegaan.

Foto van Arjan Plaisier in de plenaire vergadering van de Raad van Kerken

Naar aanleiding van de berichtgeving zijn er zowel bij de Raad als bij de PKN vele verontruste reacties binnengekomen. Arjan Plaisier heeft daarom zijn standpunt nog eens integraal onder woorden gebracht op de website van de PKN, klik hier