Afstemming met EA

De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie hebben precies een jaar geleden een strategische samenwerkingsovereenkomst getekend. Reden voor de besturen van beide organisaties om maandag 24 juni bij elkaar te komen om de afstemming tegen het licht te houden.

Een breed scala aan gemeenschappelijke activiteiten passeerde de revue: van het Beraad van Kerken tot de themakeus voor de Week van Gebed en de openingsviering. Van de kerkennachten tot de vieringen bij Opwekking. Het is de bedoeling om ook komend jaar de samenwerking weer verder uit te bouwen. De besturen zien mogelijkheden op het gebied van de doordenking van de afschaffing slavernij, de participatie in het jeugdwerkoverleg van Innov8, het project Kerk en Stage en ook de mogelijkheid om rond scharniermomenten in een mensenleven de gebedsinvulling te benoemen.

De besturen hebben ook de lange termijn van samenwerking besproken. Het gaat dan om vragen als: Waar wil je op termijn naar toe? Hoe zal de kerkelijke situatie in Nederland zich ontwikkelen? Waarin kunnen we elkaar verder versterken? Dat onderdeel van het gesprek had een verkennend karakter en zal in een later stadium opnieuw worden opgepakt.

De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie werken op verschillende terreinen samen, zoals bekend.  Ze trekken samen op in het Beraad van Kerken, in de groep Veelkleurig Getuigen, in het interreligieuze Veelkleurig Getuigen en ook in de koepel  die toezicht houdt op het Nederlands Christelijk Forum.

Foto’s: Twee van de vier afgevaardigden van de EA bij de Raad, boven voorzitter Willem Smouter en onder Karin Somhorst, secretaris van de EA.