Oecumenische prijswinnaars

De nacht van de theologie heeft een onafhankelijke organisatie. Desalniettemin loopt de keus die in de nacht van 21 op 22 juni is gemaakt voor de meest spraakmakende theoloog in het afgelopen jaar en de man die de oeuvreprijs mocht ontvangen parallel aan de lijst met mensen die op de oecumenische sprekerslijst staan.

Erik Borgman ontving op het theologische bal de prestigieuze spraakmakersprijs, nadat de editie van 2011 was toegevallen aan cultuurtheoloog Frank Bosman. Zoals bekend verzorgde Erik Borgman diverse bijdragen voor de Raad van Kerken. Zijn reactie op de oecumenelezing in 2007 behoort nog steeds tot de inleidingen met regelmatige hits op de website van het internet. Op 22 maart 2012 heeft Borgman de aftrap verricht van de actie die de convenanten onder de aandacht van de kerken brengt. Met een convenant kunnen parochies en gemeenten de onderlinge samenwerking plaatselijk verankeren. (Klik hier).

De dichter Huub Oosterhuis ontving een oeuvreprijs, een soortgelijke eer viel hem eerder te beurt toen hij van de Raad van Kerken de zogenaamde oecumeneprijs ontvang, een eer die ook mensen als Anton Houtepen en DDR-theoloog Heino Falcke hebben ervaren.

De Theologie Publicatieprijs 2012 gaat naar Gerben Heitink voor zijn boek Golfslag van de tijd.