Oog Syrische minderheden

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft met begrip gereageerd op  de  brief van het Caïro-overleg waarin de zorg is verwoord voor minderheden in Syrië. De directeur Noord-Afrika en het Midden-Oosten Gilles Beschoor Plug heeft een schrijven ondertekend, waarin hij zegt, dat Nederland achter de inspanningen staat van Kofi Annan.

Hij brengt verder naar voren dat er vanuit Nederland veel aandacht is voor de positie van minderheden in de Arabische regio. In contacten van de Nederlandse overheid met Syrië, zo zegt hij, wordt steevast de positie van minderheden meegenomen. ‘We benadrukken dat hun positie en hun rechten in een toekomstig Syrië gerespecteerd moeten worden’.

Het Caïro-overleg heeft onlangs een brief gestuurd naar minister Rosenthal, waarin de vertegenwoordigers van diverse religies in Nederland zorg uitspreken over de ontwikkelingen in Syrië. ‘Wat op 4 juni in het dorp el-Qubeira en op 26 mei in Houla is gebeurd, is moreel en ethisch onacceptabel, evenals het eerdere geweld in Homs en andere gebieden’, aldus het eerdere schrijven ondertekend door het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom, de Raad van Kerken en het Contactorgaan Moslims en Overheid.

Het schrijven stelt verder: ‘Als Caïro-overleg in Nederland – waarin joden, christenen en moslims zijn vertegenwoordigd – zoeken we in ons eigen land naar goede omgangsvormen binnen het bestel. We realiseren ons dat we daar beter in slagen naarmate de verhoudingen in andere landen ook beter geregeld zijn’.

‘Daarnaast drijft ons een  humanitaire impuls om u te schrijven’, aldus de brief, ‘we vertrouwen er op, dat u in uw contacten met ambassades en met de overheden in het Midden-Oosten steevast de positie van de minderheden hoop op de agenda blijft zetten’.

Recent is er diverse malen bij de Raad van Kerken gesproken over de situatie in Syrië. Op 16 mei ontving de Raad van  Kerken nog bezoek van aartsbisschop Matta Roham en bisschop Selwanos Boutros El Nameh. Bij een overleg van de episcopaalse kerken binnen de Raad van Kerken bracht onlangs aartsbisschop Polycarpus de situatie in Syrië eveneens onder de aandacht. De Raad heeft daarbij nadrukkelijk gekozen voor een opereren samen met joodse en islamitische partners om te voorkomen dat de vraag om mensenrechten voor onder meer christenen wordt vereenzelvigd met een christelijk en westers belang. Door samen op te trekken met andere godsdiensten – eveneens minderheid of meerderheid – komt duidelijk naar voren dat het niet om godsdiensten sec gaat, maar om menselijkheid.

Foto kerk nabij Aleppo.