Het plein stroomde vol

Verklaring voor Kinderrecht, Spuiplein, Den Haag.
 

Tien minuten voor drie was het nog redelijk rustig op het Spuiplein in Den Haag. En toen ineens kwam er een golf van geluid uit de richting van het Centraal Station. Breed uitwaaierend over de toch niet smalle winkelpromenades kwamen ze aangelopen: een brede stroom van mensen, vluchtelingen, vrijwilligers; veel witte paraplus, drums die klonken, kleurrijke nationale kledij en kinderen, veel kinderen.

Het was misschien wel het meest ontroerende moment woensdag 20 juni tijdens de manifestatie in Den Haag op wereldvluchtelingendag. De rechten van kinderen stonden centraal in een evenement dat door meer dan tien organisaties op touw was gezet, variërend van Defence for Children tot Kerkinactie, van Stek tot Haagse Gemeenschap van Kerken i.s.m. Raad van Kerken in Nederland, van Inlia tot Justitia et Pax. Een brede coalitie; organisaties die dit met elkaar gemeen hadden dat ze vooral solidair wilden zijn met kinderen van vluchtelingen.
 

Rechter Jaap Doek bereidt tekst voor
Rechter Jaap Doek bereidt tekst voor.
 

‘Zeventigduizend mensen hadden hier misschien ook wel willen zijn, in ieder geval leven ze met u mee’. Haaye Feenstra, directeur van de dienstenorganisatie van de PKN en Kerkinactie, beet het spits af bij de bijeenkomst vanaf het podium. Hij maakte het totaal bekend van de kaartenactie die in kerken en andere geledingen is gehouden ten dienste van de rechten van het kind. Daarmee werd een duidelijk signaal gegeven naar de politici in Den Haag. 

Vier politici hadden ook de moeite genomen om de bijeenkomst te bezoeken: Joël Voordewind, Sharon Dijksma, Rik Grashoff en Sharon Gesthuizen, respectievelijk ChristenUnie, PvdA, Groen Links en SP. Ze kregen een duidelijke boodschap mee van drie rechters gespecialiseerd in het kinderrecht. Prof. mr. Jaap Doek (VU), prof. mr. Ton Liefaard (Leiden) en prof. mr. Peter Rodrigues (Leiden) analyseerden vier situaties van kinderen in Nederland. Ze hadden daarvoor plaatsgenomen op drie tronen die op het podium waren opgesteld. Ze droegen hun neutraliteit uitstralende zwarte toga’s met befjes. De zaken die voorkwamen gingen over Nederlandse kinderen met een ouder in het buitenland (gezinshereniging), staatloze kinderen die geen nationaliteit bezitten, over kinderen die in Nederland geworteld zijn en over kinderen in gezinstehuizen zoals in Katwijk. 

Stands worden ingericht
Stands worden ingericht.
 

De kinderen legden zelf hun situatie aan de rechters voor en Désanne van Brederode interviewde hen. Een pleitbezorger bracht hun situatie verder voor het voetlicht. De rechters spraken vervolgens een oordeel uit, nuanceerden waar nodig de vraagstelling, maar oordeelden steevast dat de situatie in strijd is met het internationale verdrag van de VN inzake de rechten van het kind. Extra nadruk kregen de kinderen van de gezinslocatie in Katwijk. De gezinnen leven van zes euro per dag en komen te kort in hygiëne en veiligheid. Rechter Jaap Doek liet er geen twijfel over bestaan, dat een dergelijke situatie niet verenigd kan worden met de menswaardige samenleving waar de Nederlandse overheid garant voor wil staan blijkens de ondertekening van het VN-verdrag in 1995. 

De bijeenkomst was goed bezocht onder meer met bewoners van de gezinslocatie in Katwijk die met bussen waren gekomen. Sharon Gesthuizen riep hen op met veel lawaai kenbaar te maken dat men de rechten voor kinderen gehandhaafd wil zien. Het geluid kwam er. Moerad, een jongen uit Azerbeidzjan, vertoonde zijn breakdancekunsten op het podium, waarmee hij de halve finale van ‘Hollands got talent’ behaalde. Johanna de Jonge, een conservatoriumstudente, zong aan het einde het lied ‘meneer de president’, bekend van Boudewijn de Groot, maar nu met een nieuwe tekst van Claudia de Breij.

Het vonnis op de drie tronen
Het vonnis op de drie tronen.
 

Na afloop zag je diverse bijna nieuwe Nederlanders nog napraten, enkelen behartigden hun zaak bij iemand van de vluchtelingenorganisaties, anderen bespraken de steun die ze hadden gekregen van politici en rechters, benieuwd als ze waren of het ook in hun eigen situatie zou kunnen doorwerken. Een gevoel van ‘we staan er niet helemaal alleen voor’ nam vrijwel een ieder met zich mee.

Lees hier het verslag van Kerk in Actie van deze manifestatie.