Water en voedsel

Het is toeval, maar de keus van de werkgroep Ecologische duurzaamheid om zich de  komende  tijd te concentreren op de thema’s water en maaltijd sluiten qua trefwoord aan op twee sacramenten die in nogal wat kerken een plek hebben.

De werkgroep Ecologische duurzaamheid geeft inhoud aan het beleidsvoornemen van  de Raad om de schepping te behoeden. De terminologie komt uit de Charta Oecumenica die de kerken in Europa enkele jaren geleden hebben vastgesteld als gezamenlijke doelstelling. Het beleidsplan van de Raad voor de jaren 2012 – 2016 sluit hierop aan.

Het gaat over levensstijl, verwoordde een lid van de werkgroep, om klimaat en om biodiversificatie. Daarbij kijkt het beleidsplan ook naar mogelijkheden om in een oecumenisch netwerk strategisch te opereren en het spirituele element nadrukkelijk woorden te geven. Het vinden van de goede terminologie is daarbij een specifieke taak. Je kunt het hebben over ‘voedsel-revolutie’ om voedsel aan te prijzen, je kunt het ook hebben over ‘voedsel-lente’, zoals Jan Huijgen van de Eemlandhoeve doet.

De werkgroep heeft de ambitie om dit najaar met een tekst naar buiten te komen over het belang van water. De tekst sluit aan op de verklaring over water van de Wereldraad van Kerken, die samen met een Nederlandse invalshoek aan de Raad zal worden voorgelegd om te zien of het zinvol is er een handtekening onder te zetten vanuit de Lage Landen.

De werkgroep sprak ook over de manier waarop je een dergelijk geluid naar buiten brengt. In hoeverre lukt het om aan te sluiten bij wat mensen in de kerken herkennen? Het is daarbij de kunst, zo werd gezegd, om een goede balans te vinden tussen de eigen deskundigheid en de kennis die een gemiddeld gemeentelid of parochiaan heeft van een onderwerp en het vraagt wijsheid om daarbij juiste woorden te kiezen.

Foto: Jan Huijgen, lid van de werkgroep Ecologische duurzaamheid, probeert in zijn werk voor de Eemlandhoeve de verbinding van natuur en consument eenduidig te leggen.