Dag over kerktuinen

Van een stukje groen bij een kerk iets bijzonders maken… een stiltetuin,  pluktuin,  bijbeltuin, natuurtuin, liturgietuin, gedachtenistuin. Hoe doe je dat?. De tuin omvormen tot een lage, groene drempel, naar een kerk als gastvrije herberg,  is een nieuwe vorm in deze tijd. Op de landelijke platformmiddagkerktuinen, 16 juni in Zevenhuizen komen dat soort zaken aan de orde.

De platformmiddagis bedoeld als contactmiddagvoor alle betrokkenen bij bestaande kerktuinen, maar ook voor hen die inspiratie op willen doen om van het groen rond een kerk iets bijzonders te maken.Als thema staan dit jaar Stiltetuinen en Pluktuinen centraal. De groep is te gast in de Ontmoetingskerk in  Zevenhuizen  (Z.H.) waar vorig jaar een nieuwe stiltetuin geopend werd.

Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit:
14.00  Welkom

Informatie over deze stiltetuin en het ontstaan daarvan fotopresentatie “Hoe realiseer je een droom “.
Tini Brugge: Pluktuinen – mogelijkheden en voorbeelden, ook van kloostertuinen en de kloostertuin op de Floriade.
15.00    Koffie/thee  aansluitend  wandeling/ rondleiding in de tuin
15.45    Toekomst van de website kerktuinen www.kerktuinen.nl 
16.00   Afronding met een drankje en kleine hapjes in de tuin

Adres:  Ontmoetingskerk, Dorpsstraat 106, 2761 AH Zevenhuizen Z.H.
Kosten:
Er zijn geen kosten aan verbonden. We vragen ter plekke een vrijwillige bijdrage voor de gastvrijheid van de kerk en  ter ondersteuning van de stiltetuin
Opgave:
Geef je op – bijvoorkeur  per mail, bij de webmaster kerktuinen Willem Jan Stolk  webmaster@kerktuinen.nl 
Aanvullende info kunt u eventueel verkrijgen bij Caroline Zwanenburg,     contactpersoon van de stiltetuin in Zevenhuizen.
Mail adres:  carolinenvhaarlem@live.nl o6 – 573 444 06

Websites:
Op de website www.kerktuinen.nl zijn voorbeelden te vinden van diverse mogelijkheden om een bijzondere kerktuin te maken met de daarbij geschikte planten en struiken. Tevens is er een overzicht van bestaande, speciale kerktuinen beschikbaar en hun contactgegevens.  Klik op www.gkzevenhuizenmoerkapelle.nl voor meer gegevens over deze stiltetuin.

De website  kerktuinen is één van de groene websites van de landelijke  Raad van Kerken.