Uitnodiging historisch moment

Iedereen die dat wil, kan er bijzijn als op 29 mei elf kerken een verklaring ondertekenen over de doop. Het gaat om een historische gebeurtenis, waarbij kerken uit zeer verschillende tradities uitspreken de doop te erkennen die in een andere kerk is bediend of uitspreken dat ze op het vraagstuk van de doop elkaar verder genaderd zijn. Niet eerder was er een dergelijk breed draagvlak in Nederland onder een theologische verklaring; een moment dus wat in de canon van de kerkgeschiedenis een plek zal krijgen. U kunt daar life getuige van zijn als u zich opgeeft via rvk@raadvankerken.nl

De viering vindt plaats in een speciale bijeenkomst op 29 mei 2012 in het bedevaartsoord Heiloo (Noord-Holland), Hoogeweg 65, waar volgens de overlevering Willibrord gedoopt heeft en waar de projectgroep Doop(v)erkenning een van haar bijeenkomsten heeft gehouden. Prof. dr. Marius van Leeuwen is uw gastheer. Prof. dr. Leo Koffeman geeft een toelichting bij het historische belang van de bijeenkomst. En diverse mensen geven een getuigenis van hun visie op de doop. In de liturgie is verder een moment ingebouwd waarop de doopgedachtenis een plek krijgt. De bijeenkomst begint om14.00 uur; om16.00 uur is daarna het begin van de receptie.Ook daar bent u hartelijk welkom om een glas te heffen of om na even aan het glas genipt te hebben nog even rond te lopen in de fascinerende kloostertuin.

De verklaring van dooperkenning wordt getekend door de Anglicaanse Kerk, de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, de Evangelische Broedergemeente, de Molukse Evangelische Kerk, de Oud-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Remonstrantse Broederschap, de Rooms-Katholieke Kerk en de Syrisch-Orthodoxe Kerk.

De verklaring van onderlinge toenadering wordt getekend door die negen kerken en door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten. De Raad heeft andere kerken uitgenodigd om ook de dooperkenning te ondertekenen. Dat zou bijvoorbeeld heel goed kunnen op de derde Pinksterdag een volgend jaar.

Om u op een goede manier te ontvangen is het voor de organisatie gewenst dat u zich vooraf opgeeft, liefst voor 15 mei aanstaande via rvk@raadvankerken.nl.

Foto: De projectgroep Doop(v)erkenning was eerder bij de Willibrordput. Prof. dr. Marius van Leeuwen (links) laat zich de handen wassen met water uit de put.