Europese eco-conferentie

Er wordt deze zomer een Europese conferentie over kerk en milieu gehouden in Nederland.Een initiatiefgroep vanuit Nederland zet daartoe de lijnen uit, terwijl de Raad van Kerken formeel als nodigende instantie optreedt.

Er worden ongeveer honderd christenen verwacht uit heel Europa. Ze denken na over leefstijl, duurzaamheid, eerlijke economie en klimaatverandering. De bijeenkomst vindt plaats van 29 augustus tot 2 september in Mennorode in Elspeet. De bijeenkomst wordt georganiseerd door het European Christian Environmental Network (ECEN), samen met de Noach Alliantie, Raad van Kerken, Oikos en Kerk in Actie. Centrale vraag is welke bijdrage mensen vanuit geloof en hoop kunnen leveren aan deze maatschappelijke vraagstukken.

Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit:
Woensdag 29 augustus Vanaf 16.00 uur opening en introductie van thematische werkgroepen. Deze werkgroepen komen tijdens de conferentie regelmatig bij elkaar voor discussie en verdieping.
Donderdag 30 augustus Sprekers en debat met de zaal. Sprekers zijn o.a.Prof. Hans Opschoor: Searching for an applicable economic model for Western societies.Prof. Angelika Zahrnt: Alternative economy – a way to economic and environmental justice. Rev. Dave Bookless: How can theology contribute to critical concerns of environmental care of 21st century?
Vrijdag 31 augustus Discussie en verdieping in thematische werkgroepen. ’s Middags excursies:
Voedsel: verbinding tussen geloof, landbouw en voedsel. Rondleiding, gesprek en proeven op de Eemlandhoeve.
Kerken: de Protestante gemeente in Dieren laat zien hoe zij duurzaamheid praktisch maken in de kerk.
Windenergie: De windvogel laat ons zien wat je kunt doen om een eigen windturbine te plaatsen en te exploiteren.
’s Avonds zijn er presentatie van verschillende Nederlandse christelijke initiatieven op het gebied van duurzaamheid.
Zaterdag 1 september Discussie en verdieping in thematische werkgroepen en praktische workshops aangeboden rond koken met seizoensproducten en kerkelijk milieubeleid.
Zondag 2 september Afsluiting met een gezamenlijke dienst in een Nederlandse kerk.

Voor een gedetailleerd programma, zie http://www.ecen.org/. Via deze site kunt u zich opgeven voor de conferentie. U kunt eventueel ook kiezen om 1 dag aanwezig te zijn.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Martine Vonk of Peter Siebe, info@noachalliantie.nl 

Foto: Kerkenpad, waar men vrij toegang heeft als wandelaar vanuit oude wetgeving om op die manier bij de kerk te kunnen komen, nu zijn het juweeltjes van natuurschoon (foto omgeving Winsum, Groningen)