Handhaving buitenlandse hulp

Als het aan de bezoekers van deze website ligt blijven de bijdragen aan ontwikkelingssamenwerking op niveau. Uit een poll op deze pagina blijkt dat ruim 60 procent vindt dat er niet gemorreld moet worden aan het budget voor ontwikkelingssamenwerking.

In totaal 152 mensen hebben een stem uitgebracht op de vraag: ‘Moet de overheid verder bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking?’ De meerderheid wil daar niet van weten en blijft onverkort de inzet van organisaties als Oikos en ICCO steunen. Ongeveer 29 procent is van mening dat er wel ietsje bezuinigd mag worden, evenredig met andere sectoren. Zo’n tien procent vindt bezuinigen vanzelfsprekend, omdat er nu eenmaal onvoldoende geld is.

De nieuwe poll gaat over de betrokkenheid van de Nederlandse kerken bij de politiek. Eén van de thema’s die zich aandienen bij de aanstaande verkiezingenstrijd is de invloed van Brussel. De media, zo is de kritiek, besteden nog steeds te weinig aandacht aan Brussel en relatief veel aandacht aan Den Haag, terwijl de macht steeds meer aan het verschuiven is. Als die gedachte juist is, kan je de vraag stellen of de kerken ook niet meer hun focus moeten verplaatsen van Den Haag naar Brussel. Daar door heen speelt de gedachte dat kerken misschien in het geheel niet aan politiek moeten doen, maar zich op andere zaken moeten concentreren. Het woord is weer aan de bezoeker van deze site. Zie de poll links onder op deze site.

Foto: Het Atomium in Brussel staat symbool voor de Belgische hoofdstad, tegelijk de zetel van de Europese Commissie. De nieuwe vraag in de poll gaat over de oriëntatie van de kerken richting de EU.