Pasen hernieuwing doop

Onder de titel ‘De opdracht van ons doopsel’ presenteert pastoor Ad van der Helm, de voorzitter van de Haagse Gemeenschap van Kerken, een boodschap voor Pasen 2012. Hij sluit daarmee aan bij een essentieel thema van de landelijke Raad van Kerken, de doop(v)erkenning. Eind januari dit jaar was de algemeen secretaris nog op bezoek bij de Haagse Gemeenschap om over dat thema van gedachten te wisselen.

Zoals bekend zal de landelijke Raad op 29 mei, derde Pinksterdag, een dooperkenning presenteren die door acht kerken zal worden ondertekend en daarnaast een verklaring van respect die naast de acht algeheel tekende kerken door enkele andere kerken mee wordt gedragen. Daarmee staat de oecumene in Nederland in formele zin een belangrijke mijlpaal te wachten. Zo ver is het nog niet helemaal; hier ter voorbereiding een deel van de Paasboodschap uit Den Haag.  Pastoor Ad van der Helm:

‘Pasen betekent voor de meeste christenen hernieuwing van hun doopbelofte. Het is de eerste dag van het nieuwe jaar, de dag waarop we Christus’ verrijzenis gedenken. Na zijn lijden en sterven heeft God Hem een weg gewezen door de dood heen naar het ware leven. God heeft een antwoord gegeven op het lijden dat Jezus heeft ondergaan. Dat antwoord heet “Leven”, een Leven dat groter is dan een graf. Dat graf bleek op Paasmorgen leeg te zijn. Het graf is geen plek om de Levende Christus te vinden. De leerlingen die daar toch heen gaan worden heengezonden om elders hun weg te vervolgen.

Op Paasmorgen zullen veel mensen de gang maken naar een kerkgebouw of een andere plek van samenkomst om daar de boodschap te vernemen dat het leven dat God geeft, sterker is dan lijden en dood. Zij verwachten in die kerken en ontmoetingsplaatsen geen grafstemming, maar een juichende vreugde, een feestelijke boodschap die ook voor de wereld waarin wij leven een bron van hoop betekent.

Als christenen van deze stad willen we ieder op onze eigen wijze gastvrijheid verlenen aan de mensen die bij onze kerken horen, maar ook aan alle mensen die meer willen weten van het Paasverhaal (…)  

In crisistijden wordt van ons christenen verwacht dat wij een stabiel fundament vinden in hun geloof. Wij hebben geen direct antwoord op alle economisch politieke vragen van vandaag. Toch menen we dat het Evangelie houvast biedt, omdat het ons helpt om zorg te blijven besteden aan elkaar en ons niet terug te trekken in de burcht van ons eigen belang. Juist in crisistijden mag van de mensen verwacht worden dat zij solidair zijn met elkaar en met de mensen die het meest getroffen worden door tegenslagen. Die solidariteit geldt de mensen in ons eigen land, maar zeker ook de mensen in landen die er economisch nog veel slechter voor staan dan wij.

Die evangelische manier van leven van oprechte en daadwerkelijke solidariteit kan een uitweg zijn uit de crisis. Deze solidariteit waartoe Christus ons oproept is het fundament van menselijke waardigheid. Deze oproep is geworteld in ons doopsel. Ik wens U allen een gezegend Paasfeest’.