Breed overleg Tilburg

De Evangelische Alliantie, de migrantenkoepel SKIN en de Raad van Kerken onderzoeken de mogelijkheid om op plaatselijk niveau de banden aan te halen. Woensdag 11 april ontmoeten vertegenwoordigers uit Zwolle, Arnhem en Utrecht elkaar in het oud-katholiek seminarium. Dan wordt onder meer gekeken of het format van het Global Christian Forum bij de opzet een rol zou kunnen spelen. Een mededeling hierover in de e-flits van de Raad gaf enkele reacties, waaronder één vanuit Tilburg, waar al vele jaren een praktijk van veelkleurig getuigen aanwezig is en zo zijn er wellicht meer plaatsen. We geven hieronder enkele ervaringen door vanuit Tilburg, wellicht nuttig als spiegel voor andere plaatsen.

De plaatselijke Raad van Kerken in Tilburg Goirle kent een actief lidmaatschap van zowel de Indonesische kerk (GKIN) als de Molukse kerk (GIM). Ongeveer tien jaar geleden heeft de  Raad het protest en de roep gesteund om ondersteuning van de landelijke GIM inzake de onlusten in Indonesië tussen moslims en christenen. Dat was toen voor de plaatselijke GIM een belangrijke reden om ook landelijk aan te sturen op omzetting van het voorlopige lidmaatschap in een officieel lidmaatschap.

Met een aantal migrantenkerken die geen lid zijn van de Raad onderhoudt men in Tilburg goede contacten, o.a. sinds ± 2005, door een aantal jaarlijkse thema- en ontmoetingsavonden. De groep migrantenkerken als geheel is sinds enkele jaren ook via een bijzonder lidmaatschap van een van hun vertegenwoordigers in de Raad vertegenwoordigd.

De Raad van Kerken in Tilburg heeft in 2009 en 2011 een interreligieuze dag en een nacht van de religies georganiseerd waar vele, zeer uiteenlopende groepen, de laatste keer zelfs zo’n 25 participanten (inclusief moslims, joden en boeddhisten) aan deelnamen. Dit is breder dan een uitgebreid oecumenisch getuigenis; het is namelijk ook interreligieus.

Na een verkenningsperiode van ruim een jaar is ook het Apostolisch Genootschap sinds het begin van dit jaar officieel lid van de raad in Tilburg. Ook zijn er contacten gelegd met evangelische groepen, maar hoe intensief of minder intensief dat contact zal in de toekomst zal worden is nog in bespreking. Bij de discussie van de landelijke organen op 11 april is dit vanzelfsprekend een aandachtspunt.

Vanuit de raad in Tilburg is in 2005 het initiatief genomen om samen met de (burgerlijke) gemeente Tilburg te komen tot een (inter-)religieus beraad, een platform waarin de gemeente Tilburg en diverse religieuze groeperingen participeren, dat wil zeggen de traditionele protestantse en katholieke kerken, migrantenkerken, pinkster- en evangelische groepen, joden, div. groepen moslims, etc.

Over dit religieus beraad is meer te vinden op de website van het Verwey-JonkerInstituut, onderdeel Buitengewoon Alledaags.

Ook tussen de gemeenschappen onderling is er regelmatig/ onregelmatig contact en zo nu en dan een gezamenlijke activiteit.