Gebaar naar misbruikten

In het moderamen van de Raad van Kerken is er onlangs nog over gesproken: over de vraag hoe in het publiek duidelijk te maken hoezeer men hecht aan eerlijke verhoudingen naar mensen die seksueel misbruik ondergingen. Mgr. Wim Eijk heeft daar een passende weg voor gevonden. Op tweede Paasdag onthulde hij bij de O.L.Vrouwekerk in Hengelo het ‘Monument voor het seksueel misbruikte kind’, als ‘onderdeel van een excuus’, zoals hij zelf in een toelichting verwoordde.

De Utrechtse kardinaal verrichtte de handeling te samen met pastoor Koos Smits en kunstenaar Frans Houben. Voorafgaand aan de onthulling was er een speciale gebedsdienst met het thema ‘Lijden en Herstel’. Na de onthulling vertelde mevr. dr. Anke Bisschops, pastoraal psycholoog, kort iets over de achtergrond van dit monument. Sandra van Megen bracht een lied ten gehore. ‘De slachtoffers zijn door het seksueel misbruik als minderjarigen beroofd van hun innerlijke vrijheid en persoonlijke waardigheid’, aldus de kardinaal, ‘een zwarte episode in de kerkgeschiedenis’.

Mgr. Wim Eijk koos met de symbolische daad geen eenvoudige weg. Want zoals bekend heeft glazenier Frans Houben zich in het verleden nadrukkelijk kritisch opgesteld ten opzichte van de kerkelijke fouten. Hij haalde recent zich nog het vonnis van de burgerlijke overheid op de hals toen hij een publiek protest liet zien bij zijn galerie in Ootmarsum. In het boek ‘Nr.21’geeft hij een indringend beeld van zijn leven in een rooms-katholiek jongensinternaat. Hij heeft zelf te maken gehad met seksueel misbruik.

Foto; werk van de glazenier in herinnering aan de slachtoffers (v.l.n.r.: de kunstenaar, de kardinaal, het kunstwerk, de plaatselijke pastoor) (bron onder meer: Twentse Courant / Tubantia).