Drukte bij Oranjekerk

Vanaf Koninginnedag wordt de Oranjekerk misschien wel één van de drukst bezochte kerken in Nederland. Als rond die tijd de Gierzwaluw na zijn 8000 kilometer lange tocht vanuit Zuidelijk Afrika aankomt in een van de nestkasten in de kerktoren, gaan de camera’s lopen en verwacht men duizenden bezoekers per dag…Tini Brugge, die de groene spiritualiteit voor de Raad van Kerken op het web verzorgt, stuurde dit bericht van Thea Dammen door over het project bij de Oranjekerk. Thea Dammen schrijft: 

Vorig najaar werden we benaderd door Vogelbescherming Nederland met de vraag of we wilden meewerken aan Beleef de Lente, een populaire website (www.beleefdelente.nl) waarop je via webcams naar vogels kunt kijken tijdens het broedseizoen.

Dat jaar werden er via 1,1 miljoen internetadressen de belevenissen in 8 nesten gevolgd – en dan te bedenken dat achter één internetadres een hele schoolklas kan schuilgaan. Bezoekers uit in totaal 139 landen keken mee in de nesten van de Nederlandse tuin- , weide- en roofvogels.

Al eerder waren er ideeën voor het plaatsen van webcams bij enkele van de 32 nestkasten, die de gierzwaluwwerkgroep Oud – Zuid in januari 2000 in de galmgaten van de toren had gebouwd. Daarvan werd na 3 jaar lokgeluiden te hebben uitgezonden de eerste nestkast bezet en nu broeden er jaarlijks 7 à 8 gierzwaluwpaartjes.

Luc Enting van Entingfilms, die de webcams voor Vogelbescherming plaatst, was toen onder de indruk van de schoonheid van de Oranjekerktoren en de gierzwaluwnestkasten. Noodzakelijk was een internetverbinding daar, maar die bleek moeilijk te realiseren, omdat deze door de dikke kerkmuur heen zou moeten.

Het was dan ook een hele klus om het voor elkaar te krijgen, maar Vogelbescherming vond de buren van War Child bereid om de internetverbinding via hen te laten verlopen. De aanleg van kabels naar boven in de klokkentoren en het plaatsen van cameraatjes in enkele nestkasten en aan de buitenkant van de toren, om zo de opnamen mogelijk te maken, wordt/ is gedaan door Luc Enting. Elke keer weer al die trappen op!

Het voltallige Beleef de Lenteteam (10 personen) kwam op 8 februari op bezoek in de Oranjekerk, zoals te zien op de foto(gemaakt door Georg Wardeh). En op 1 maart jl. is het jaarlijkse Beleef de Lente evenement van Vogelbescherming van start gegaan. Dit jaar kunt u meekijken in de nesten van 10 vogelsoorten: de ijsvogel, de koolmees, de ooievaar, de slechtvalk en de steenuil zijn gearriveerd en nestelen al, de boerenzwaluw, de gierzwaluw, de grauwe kiekendief, de lepelaar en de oehoe zijn nog onderweg. Er staat ook een verrassingsei bij, een paasei?

Tijdens het eerste weekeinde wisten al meer dan 40.000 bezoekers de weg naar de website te vinden. De zondag is traditioneel een populaire dag om naar vogels te kijken via de webcams. Dit jaar zullen mogelijk 1,5 miljoen mensen de website bekijken.

En nu maar afwachten of de gierzwaluwen weer terugkomen en of ze dan in de nestkast gaan broeden waar een cameraatje hangt, want het zijn eigenwijze vogeltjes en het worden er steeds minder, mede door gebrek aan nestgelegenheid (ze broeden in gaten en spleten en die worden vanwege isolatie weggebouwd). Ook in Afrika hebben ze te maken met veel bedreigingen, daar wordt tegenwoordig bijvoorbeeld gewoon weer DDT gebruikt als bestrijdingsmiddel. 

We wachten af …: voltrekt zich het wonder weer, wat gebeurt er daar boven in de klokkentoren en gaan we het (mee)beleven?

Kijk op: www.beleefdelente.nl !  
Thea Dammen
Natuur- en milieuteam De Pijp
e-mail: nmt@wijkcentrumceintuur.nl

Foto: Vogelbeschermingsgroep