Hertaling Thomas

Thomas a Kempis, herschreven voor managers. Dat is de formule waarvan Keimpe de Vries, werkzaam als toeruster en trainer voor de Hogeschool Groningen, gebruik maakt in voorbereiding van de groot opgezette landelijke conferentie rond de Moderne Devotie in Zwolle op 2 juni. Hij verzorgt een workshop waarin hij de navolging van Christus overzet naar de wereld van de ondernemers en marketeers.

Hoe herschrijf je de tekst die al in 1424 is geschreven door een rustig levende monnik op de Agnietenberg bij Zwolle? We geven een paar voorbeelden om de lezer een idee te geven.

De eenvoudige, algemene versie zegt: ‘Je bezighouden met moeilijke, diepzinnige woorden en teksten maakt je niet opeens tot een goed mens: een goed leven leiden, dat is waar het om gaat. In de managementversie heet het: ‘Je bezighouden met moeilijke managementliteratuur en diepzinnige woorden en teksten maakt van ons geen betere managers en leiders. Het laten zien in je acties, dat is waar het om gaat’.

Nog een citaat: ‘Volgens Prediker heeft het dan ook geen zin rijk te willen worden, noch meer winst te maken, want je kunt je geld en goederen toch niet meenemen in je graf. Ook is het zinloos erebaantjes na te streven of carriere te maken alleen voor de status. Lucht is het, inhoudsloos, te verlangen naar zaken die er in wezen niet toe doen. Als leider word je daar niet beter van. Het dient nergens toe te streven naar een economisch florerende organisatie, terwijl je je er niet druk om maakt of je het ook goed doet, dat wil zeggen dat het bijdraagt aan je basisfilosofie en visie. Het gaat gewoon niet werken, de organisatie wordt niet echt florerend als het geen verbinding heeft met waar het werkelijk omgaat. Je in allerlei voorbijgaande passies en liefdes te storten is vergeefse moeite; het gaat er juist om je passie en liefde te investeren in zaken die blijvend zijn’.

Eijk

De eerste landelijke conferentie rond de Moderne Devotie, anno 2012 op 2 juni,  begint steeds meer vorm te krijgen. Sprekers vanuit verschillende sectoren van de samenleving hebben aangegeven wel te willen komen, onder hen diverse prominte vertegenwoordigers vanuit de kerken, zoals mgr. Wim Eijk vanuit het bisdom Utrecht en Ad van Luyn, oud-bisschop van Rotterdam.  Het doel van deze conferentie is om van de regionale beweging van de Post Moderne Devotie een landelijke beweging te maken, aldus Mink de Vries de organisator.

Het unieke van deze conferentie is de verbinding die gelegd wordt tussen verschillende werelden. De wereld van het onderwijs, van de politiek, van het ondernemen, van de zorg, het maatschappelijk leven, de mediawereld en van het kerkelijk en kloosterleven worden met elkaar verbonden rond het thema van Navolging en Gemeenschap. Locaties ; diverse centrumkerken in Zwolle. Opening om10.30 uur en sluiting om17.00 uur. De dag begint met een opening door het College van B & W, gevolgd door een inleiding van Jan Wessels, de voorzitter van de Evangelische Alliantie en een vertegenwoordiger van de Migrantenkerken. In aanwezigheid van broeder Cees van Dam, de voorzitter van de koepelorganisatie van kloosterordes en congregaties is er de mogelijkheid om het getijdengebed mee te maken(de sext). Tegelijkertijd zijn er rondleidingen door de binnenstad van Zwolle rond de Moderne Devotie.

Politiek

In de middag vinden er dan diverse workshops en lezingen plaats voor diverse doelgroepen. Zo heeft Arie Slob van de CU het over Navolging en Gemeenschap in de politiek, Esmee Wiegman van de CU heeft het over Navolging en Gemeenschap in de zorg. Mevrouw Klijnsma van de PvdA is gevraagd om te komen spreken over het sociale stelsel van de Moderne Devotie. Jeff Fountain, de oud directeur van Jeugd met een Opdracht Europa heeft het over de Europese Gemeenschap, een zeer actueel item.

Kardinaal Wim Eijk heeft het over de Moderne Devotie Anno 2012, de karmeliet en Moderne Devotie kenner Rudolf van Dijk zet daar zijn visie tegenover en broeder Cees van Dam reageert dan weer vanuit de kloostergemeenschap. Lector Jan Hoogland van de GH bespreekt Navolging en Gemeenschap in de samenleving. Studentenleiders bespreken Navolging in de studententijd.

De conferentie op 2 juni wordt afgesloten door Klaas van der Kamp, de algemeen secretaris van de Raad van Kerken. Naar keuze kan een ieder dan nog genieten van een maaltijd in het Refter, de opbrengst van deze maaltijd gaat naar de vervolgde kerk..

Foto’s: Boven geschilderde scene van Thomas; onder een gecorrigeerd wetsboek uit de Moderne Devotie uitvergroot op de markt in Zwolle.