Meezingen op beurs

Bezoekers van de Kerk- en Gemeentebeurs op vrijdag 30 en zaterdag 31 maart zullen in de gelegenheid worden gesteld te oefenen voor het nieuwe liedboek. Ze kunnen plaatsnemen in een gelegenheidskoortje op of bij het centrale podium om zo met Gert Landman (vocaal) en Willem Blonk (vocaal en piano) liederen te zingen die in voorlopigheid op de nominatie staan om in het nieuwe liedboek te worden opgenomen.

De projectgroep Vieren heeft woensdag 28 maart kennisgenomen van het definitieve repertoire van de presentatie op het hoofdpodium dat wordt aangeboden onder de titel ‘Nieuw leren meezingen’;  vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur en zaterdag van 11.00 uur tot 11.30 uur. Daarna kan men in workshopzaal 1 terecht om in dialoog te gaan met ds. Gert Landman en Willem Blonk, leden van de projectgroep Vieren.

Het programma wordt geopend met drie redelijk bekende liederen: ‘Waar de mensen dwalen in het donker’ wordt gezongen in een vertaling van de Heerenveense dominee Coen Wessel; gevolgd door het overbekende ‘Shine Jesus, shine’ (‘Heer, het licht van uw liefde schittert’) vertaald door Ria Borkent, bekend van o.a. de vrijgemaakt-gereformeerde liedbundel, en als derde het ‘In Christ alone’ (‘Op U alleen, mijn licht, mijn kracht’), vertaald door Gert Landman, die ook zelf een toelichting bij dit lied geeft op de beursvloer.

Het vierde nummer ‘U komt mij, lieve God, zo nederig nabij’ is een vertaling van Jaap Zijlstra en past uitstekend bij het karakter van de Goede Week. Het daarop volgende lied ‘Daar komt een man uit Nazareth’ is een vertaling van Karel Deurloo; een pittig en modern stuk, waarbij niet alleen de piano maar ook slagwerk te horen zal zijn. Het lied ‘Steek je hand uit’ past goed bij de vredegroet in de liturgie; de melodie is gemaakt door Willem Blonk, die een toelichting geeft op zijn werk.

De liederen ‘Neem mij aan zoals ik ben’ en ‘Wat ik gewild heb’ zijn rustiger van karakter. Het turbulente ‘De Heer van de dans’ sluit de presentatie op het hoofdpodium af.

Als gezegd geeft het totaal een idee van de liederen die mogelijkerwijs in het nieuwe liedboek komen en tegelijk een plaatje geven van wat er in diverse muziekinvalshoeken mogelijk is. Natuurlijk is er veel meer, maar dat zou in een bestek van een half uur te ver voeren. Zo is er gekozen voor materiaal uit onder meer de Iona-bundel, waarbij in de toelichting ongetwijfeld ook gerefereerd zal worden naar Taizé-werk.

Een ieder die een entreebiljet heeft voor de beurs (ook ter plekke te koop voor vijf euro) kan meedoen met het zingen en / of de workshop.

Foto’s: boven Gert Landman, onder Willem Blonk