National Geographic

De nieuwste uitgave van National Geographic gaat met het coververhaal in op het thema ‘In the Footsteps of the Apostles’. Daarmee heeft de Engelstalige uitgave het thema gecopieerd dat de beraadgroep Geloven en kerkelijke gemeenschap heeft meegeven aan de studiedag die 5 maart wordt gehouden.

‘De apostelen zijn onverwachte leiders’, zegt National Geographic. ‘Zoals de bijbel duidelijk maakt wisten ze meer van het uitzetten van netten dan van het winnen van bekeerlingen’.  Andrew Todhunter, de schrijver, gaat verder in op de kerk in India, die volgens een overlevering door Thomas  zou zijn gesticht ongeveer vijftig jaar na Christus. Het verhaal laat zien dat er aanvankelijk geen sprake is van een centraal Romeins imperium, maar dat de apostelen diverse kanten zijn opgegaan, zoals Thomas naar India en Marcus naar Alexandrië in Egypte, terwijl Jakobus aanvankelijk in Jeruzalem verbleef.

De schrijver van National Geographic geeft daarmee – wellicht onbereflecteerd – een laagdrempelige visie op het ambt weer. In verschillende discussies tussen kerkelijke vertegenwoordigers is er op basis van de apostolaire lijn juist een hoogambtelijk besef. De twee benaderingen blokkeren nogal wat theologische discussies. Vandaar dat de beraadgroep Geloven en kerkelijke gemeenschap het thema aan de orde stelt tijdens een studiedag, die plaatsvindt op maandag 5 maart van 11.00 tot 16.00 uur. Het officiële thema – dat al in december bekend werd gemaakt – luidt: ‘In de schoenen van de apostelen’.  

Het aantal bezoekers aan de studiedag over apostoliciteit overtreft de verwachtingen. Vandaar dat de organisatie heeft moeten besluiten uit te wijken naar een andere locatie. De bijeenkomst vindt niet plaats in de vergaderlocaties van de Raad van Kerken zelf, maar is omgezet naar de Johanneskerk in Amersfoort. Ook deze kerk is op loopafstand van het Centraal Station, zodat bezoekers voor het vervoer geen andere planningen hoeven te maken.

Aanvankelijk had de organisatie het maximum aantal deelnemers op 35 gezet, maar gezien het grote aantal extra aanmeldingen was het opportuun een omvangrijker locatie te kiezen. De organisatie heeft besloten uit te wijken naar de Westsingel 30 in Amersfoort. De kerk is het thuishonk van de doopsgezinden, remonstranten en vrijzinnig protestanten in Amersfoort. Door het vergroten van de capaciteit kunnen geïnteresseerden zich nog steeds aanmelden voor de studiedag via  rvk@raadvankerken.nl. Deelnemers krijgen bij de deur een collectezak onder ogen, waarbij een bijdrage van tien euro voldoende is om de bijzondere kosten voor onder meer de lunch te dekken; voor studenten is de toegang so wie so gratis.

Programma

De beraadgroep Geloven en kerkelijke gemeenschap heeft besloten het thema apostoliciteit aan de orde te stellen, omdat men in de praktijk merkt dat verschillende discussies teruggaan op de vraag naar de apostoliciteit. Onder de vraag naar de legitimiteit van de bevestigde ambtsdragers krijgen vele andere vragen en antwoorden een plek. De vraag naar de bediening van een sacrament, om een voorbeeld te geven, hangt onder meer samen met de vraag wie het sacrament uitreikt.

De kerken denken verschillend over apostoliciteit. De Rooms-Katholieke Kerk, de Orthodoxe kerken en de Anglicaanse Kerk zien een rechtstreekse lijn van de eigen bisschoppen naar de apostelen in het Nieuwe Testament. De protestantse traditie pleegt het accent van de autoriteit te leggen bij de individuele persoon en niet op de – in protestantse ogen – formele successie. De Lutherse Kerk neemt in zekere zin een tussenpositie in. Reden voor de beraadgroep Geloven en kerkelijke gemeenschap van de Raad van Kerken in Nederland hierover een studiedag te organiseren. Als uitgangspunt wordt genomen het studiedocument van de Luthers/Rooms-Katholieke Commissie voor Eenheid The Apostolicity of the Church.

De beraadgroep merkt in de praktijk van het werk dat diverse discussies in Nederland stuklopen, omdat de reacties weinig oecumenische ambitie verraden. Het is moeilijk voor de kerken om over de eigen schaduw heen te springen. De beraadgroep vermoedt dat het theologisch gesprek binnen en tussen de kerken over de erkenning van elkaars ambten openingen kan bieden.

In de introductie op het studiedocument spreken de voorzitters van het overleg tussen lutheranen en rooms-katholieken de hoop uit dat het rapport ‘nieuwe perspectieven mag openen op het terrein van oecumenische ecclesiologie en dat er daardoor significante stappen gemaakt kunnen worden op weg naar volledige gemeenschap tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Lutherse kerken in de wereld’. Dr. Karel Blei is bereid gevonden het hoofdreferaat te verzorgen. Daarnaast zijn er vier korte nevenreferaten uit respectievelijk de oosters-orthodoxe traditie, de westerse katholieke traditie, de lutherse traditie en de evangelicale beweging.

Bereikbaarheid kerk

De kerk is eenvoudig te bereiken. Vanaf het station loopt u linksaf de Stationsstraat in en vervolgens alleen maar rechtdoor. Via de van Asch van Wijkstraat komt u bij de Stadsring. Deze steekt u over en u gaat de Molenstraat in. Aan het eind van de Molenstraat ligt aan uw rechterhand de Johanneskerk, tegenover het RIAGG-gebouw. Deze wandeling duurt tien minuten. U kunt ook de bus nemen naar halte ‘Stadhuis’. Vanaf deze halte loopt u terug naar het kruispunt van de Stadsring met de Molenstraat (ca 50 meter) en gaat u linksaf de Molenstraat in. Aan het eind van de Molenstraat, hoek Westsingel, ligt aan uw rechterhand de Johanneskerk, tegenover het RIAGG-gebouw. Met eigen vervoer kunt u de tom-tom instellen op Westsingel (hoek Molenstraat). Er is bij de kerk sprake van diverse betaalde parkeergelegenheden. U kunt terecht in parkeergarage Jorisplein, parkeerterrein en parkeergarage aan de achterzijde van het RIAGG (Stadhuisplein) en parkeerterrein Achter Davidshof. Vanzelfsprekend kunt u – en dat is goedkoper – ook buiten de binnenstad parkeren, in dat geval moet u ongeveer tien minuten lopen om de kerk te bereiken.

Foto’s: National Graphics;
exterieur Johanneskerk;
interieur van de Johanneskerk in Amersfoort.