Roelof Rigtinckloos

Roelof Rigtinckloos is opnieuw tot leven gekomen. Jaren geleden bedacht ds. Bert Kuipers uit Rotterdam de cartoonheld die predikant was te Eucumerdijk. Hij tekende cartoons en zette er tekst onder; meer tekst dan in een Donald Duck, bondiger dan de tekst in het werk van Maarten Toonder. Het werk van Roelof Riginckloos bracht hij destijds ook uit in de boekhandel. Inmiddels brengt hij ‘nieuwe avonturen van Roelof Rigtinckloos’. Met bijgevoegde reeks helpt hij de theologiestudenten van zijn Protestantse Kerk over de drempel van de reorganisatie. Er komt een einde aan vele eeuwen geschiedenis in de godgeleerdheid. De opleidingen in Utrecht, Kampen en Leiden sluiten de deuren. Ooit was Kampen bij uitstek de gereformeerde predikantenschool en Utrecht was dé opleiding van de Bonders binnen de Nederlandse Hervormde Kerk. Maar al die etiketten zijn verleden tijd. De directie van de PTHU, gevolgd door de synode van de PKN, hebben besloten dat de opleidingen voortaan geconcentreerd worden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Bert Kuipers, pastor aan de St. Laurens in Rotterdam, helpt de studenten bij het rouwproces.