Glossy als spirituele entree

Op zaterdagavond 1 september 2012 moet het massaal gebeuren. Dan bezorgen vrijwilligers door heel Nederland de glossy MEER huis aan huis. Op zondag vinden de mensen de glossy op de deurmat. Rond die dag is er ook aandacht voor het tijdschrift in de media. Ds. Hans Eschbach, voor zijn pensionering actief bij het Evangelisch Werkverband, is één van de initiatiefnemers. Hij heeft het plan ook voorgelegd aan de Raad van Kerken. Het moderamen heeft uitgesproken zelf niet actief in het plan te participeren, maar wel van harte bereid te zijn om meer bekendheid aan het initiatief te verlenen. Deze publicatie is daar een onderdeel van.

Het tijdschrift MEER is een middel om vele Nederlanders in contact te brengen met essentiële levensvragen. Miljoenen mensen noemen zichzelf spiritueel en staan open voor de vraag naar wat er te vinden is tussen hemel en aarde naast allerlei fysiek meetbare zaken. De actie rond MEER wil proberen mensen in gesprek te brengen over dat thema. In een glossy wordt verwezen naar de website www.isermeer.nl. Hier kan de lezer een gratis exemplaar van het Nieuwe Testament aanvragen, een internetcursus volgen of een groep vinden in de buurt die met geloofsvragen bezig is. Kerken kunnen meedoen in de actie. Details daarover zijn te vinden op de site www.kerk.nl.

De actie rond MEER past bij de toenemende interesse van kerken en christenen voor missionair werk. Het is opvallend in hoeveel beleidsplannen het thema een rol speelt. Je komt het thema ook tegen in het beleidsplan van de Raad van Kerken. Onder meer bij de prioriteiten, waar staat dat de Raad prioriteit wil geven aan ‘de versterking van de missionaire presentie van de kerken in getuigenis en dienst door zo veel mogelijk gezamenlijk op te trekken en gezamenlijk te spreken in de Nederlandse samenleving’.