Doe als Gouda

In een enkele minuut kunnen sites van kerken en christelijke organisaties een blijvend actuele site krijgen. Het bureau van de Raad van Kerken stelt beheerders van sites in de gelegenheid om met een paar commando’s het nieuwsoverzicht van de Raad automatisch te volgen met enkele headlines  op de eigen website.

Wie wil weten hoe de zogenaamde nieuwstreamer er uitziet kan de website van de Raad van Kerken in Gouda aanklikken (www.rvkgouda.nl/), want dat is de eerste site die gebruik maakt van de optie. Op verzoek van de redactie is het blokje ook geplaatst op de website van de Oud-Katholieke Kerk (www.okkn.nl/), zodat  geïnteresseerden zich een goed beeld  kunnen vormen van hoe zo’n nieuwsbanner werkt.  

Er zijn verschillende  onderliggende  gedachten die tot het aanbod van de streamer geleid hebben. De voornaamste insteek is, dat bezoekers van websites regelmatig terugkeren als ze zien dat een site nieuwe informatie aanreikt. De nieuwstreamer van de raad brengt per definitie het laatste oecumenische nieuws zonder dat er – na de eerste installatie – een webmaster inspanningen hoeft te  verrichten. Daarmee is uw kerkelijke of semi-kerkelijke site per definitie voorzien van de laatste berichten en u zult merken dat het bezoek aan uw site daardoor hoger wordt op het moment dat  mensen in de werkwijze in de gaten krijgen.

De Raad van Kerken vindt het verder belangrijk dat mensen ruimschoots in de gelegenheid blijven zich te laten informeren over ontwikkelingen in de oecumene. De nieuwsbanner maakt die wens mogelijk. Het bureau van de Raad heeft als strategie dat de berichten op de site www.raadvankerken.nl drie keer per week vernieuwd worden. Meestal gaat het om berichten van de Raad, de lidkerken of de kerkelijke ontwikkelingen in internationale zin. In de regel vindt de selectie van berichten plaats op basis van beleidsmatige relevantie en een oecumenische ondertoon.

De waardering voor het nieuws blijkt uit de talloze hits die de Raad van Kerken ook afgelopen jaar heeft kunnen realiseren op de website. Het bezoekerstal kent pieks in het winterseizoen, aan het begin van de week en in de regel omstreeks het midden van de dag.  Vele honderden unieke bezoekers laten zich dagelijks informeren.

De verwachting is, dat het bezoekerstal komend jaar verder zal stijgen, onder meer omdat de overheid het  omroepen als de IKON steeds moeilijker maakt om het kerkelijk nieuws per internet weer te geven, zolang er geen expliciete link wordt aangebracht naar programma’s die via radio en televisie worden uitgezonden. Vanzelfsprekend heeft het bureau van de Raad geen last van dergelijke regelgeving. Overigens ondersteunt het bureau van harte de berichtgeving zoals die onder meer via www.kerknieuws.nl wordt gerealiseerd. Het is een duidelijk staalkaartje van wat er dagelijks aan berichtgeving over kerk en religie in Nederland en daar buiten te vinden is.

De verwachting bestaat dat vele tientallen kerken de nieuwstreamer zullen plaatsen. Daarnaast zijn er – ook op dit moment al – honderden kerken en raden die een link hebben geplaatst naar de website www.raadvankerken.nl. Het aanbod om een streamer te plaatsen maakt onderdeel uit van een programma om de digitalisering van de kerken verder te stimuleren. De Raad van Kerken krijgt onder meer geld van het Skan-fonds om daarin initiatieven te nemen. Ambitie is verder onder meer om het gebruik van de sociale media binnen de kerken te verbeteren en zo mogelijk op elkaar  af te stemmen. De Raad van Kerken heeft voor dat doel een twitteraccount onder de naam raadvankerken, waar inmiddels 570 volgers gratis op zijn aangesloten.

Klik hier voor een instructie voor het verkrijgen en installeren van de nieuwspoort.

Foto’s: Voorbeelden van hoe de  nieuwstreamer geplaatst kan zijn; boven Gouda, die de nieuwspoort links bovenaan een plek heeft gegeven; onder de oud-katholieke versie rechts onderaan de pagina.  Steeds discreet en actueel.