Digitale communicatie

De Raad van Kerken in Nederland werkt aan een ambitieus programma om de digitale communicatie met de vrijwilligers op lokaal en regionaal niveau te verbeteren. Het Skanfonds in Hilversum is één van de instanties, die de Raad daartoe financieel in de gelegenheid stelt.

Het contact met de ruim 300 lokale raden van kerken, en andere groepen behoort tot de beleidsprioriteiten van de Raad van Kerken. Uit onderzoek omtrent de communicatie geven diverse raden aan, dat de digitale communicatie steeds meer aandacht krijgt. De helft van de plaatselijke raden heeft een eigen website en een derde participeert in al bestaande mogelijkheden.

Van afstemming met sociale media is nog weinig sprake. In de regel ontbreekt de praktijkervaring en de visie op hoe de sociale media kunnen worden ingezet. Verder blijken raden van kerken nog weinig ervaring te hebben met digitale vergadertechnieken. De jongvolwassenen die als ambassadeurs vanuit diverse kerken zijn toegevoegd aan de Raad van Kerken, gaven het advies aan de Raad om daar meer werk van te maken. Een eerste stap in het verbeteren van de afstemming betreft het aanbieden van een headstreamer. Als u daar gebruik van wilt maken, klik dan hier.

Sync. Creatieve Producties begeleidt de Raad van Kerken bij de verdere uitbouw van de plannen. Voor meer informatie over het Skanfonds: zie www.skanfonds.nl.