Studenten bij dag apostoliciteit

De eerste aanmeldingen komen binnen bij het bureau van de Raad van Kerken voor de studiedag “In de schoenen van de apostelen”. Ook vanuit de opleiding theologie is er interesse voor de bijeenkomst, zo zal er een vertegenwoordiging zijn vanuit de theologische disputen uit de Domstad. Er kunnen in totaal 35 mensen meedoen, dus het is zaak zich vroegtijdig op te geven.

De Beraadgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap van de Raad van Kerken organiseert een studiedag over apostoliciteit. Of het nu gaat om de discussie over de waardering van de ambten of om de vraag naar de legitimiteit van de sacramentsbediening, steeds weer speelt de herkenning en de erkenning van de ambtsdragers een rol.  

De Rooms-Katholieke Kerk en de Oosters-Orthodoxe kerken zien een rechtstreekse lijn van de eigen bisschoppen naar de apostelen in het Nieuwe Testament. Calvinisme en Lutheranisme nemen afstand van een formele apostolische successie, als zou het een garantie bieden voor waarheid en eenheid. Naar protestants inzicht manifesteert de apostolische traditie zich langs meerdere wegen. De overdracht van het evangelie en het leven van de gemeente zijn minstens zo belangrijk. De Anglicaanse Kerk neemt een tussenpositie in. Zij hecht zeer aan de (historische) episcopale successie, maar op een meer protestantse wijze.

De beraadgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap neemt als uitgangspunt voor de reflectie het studiedocument The Apostolicity of the Church, een document van de Luthers/Rooms-Katholieke Commissie voor Eenheid. In de introductie op de uitgave spreken de voorzitters van het overleg tussen Lutheranen en Rooms-Katholieken de hoop uit, dat het rapport nieuwe perspectieven opent voor oecumenische ecclesiologie. 

Dr. Karel Blei uit Haarlem is bereid gevonden het hoofdreferaat te verzorgen voor de studiebijeenkomst. Daarnaast zijn er onder meer reacties vanuit de katholiek-westerse traditie (dr. Mattijs Ploeger), de Evangelisch-Lutherse traditie (prof. dr. Markus Matthias), vanuit de basisbeweging en de vrouwenbeweging (dr. Margriet Gosker) en vanuit de pentecostale en evangelicale beweging (dr. Henk Bakker). De studiedag “In de schoenen van de apostelen” is maandag 5 maart 20.12 van 11.00 uur tot 16.00 uur. Locatie: Raad van Kerken in Nederland, Koningin Wilhelminalaan 5 te Amersfoort.  

Men kan zich aanmelden voor de studiedag via rvk@raadvankerken.nl. Deelnemers betalen tien euro (inclusief lunch), voor studenten is de toegang gratis.Voor het complete document (in pdf; 119 pagina’s): klik hier