Wereldraad zoekt stewards

De Wereldraad van Kerken vraagt jonge mensen om als steward voor de Raad te werken. Geïnteresseerde jongeren tussen de 18 en de 30 jaar kunnen zich melden bij de oecumenische organisatie in Geneve.

De Wereldraad heeft heen speciaal programma voor de stewards, waarbij men scholing ontvangt, assistentie verleent bij een internationaal oecumenisch evenement en aan een project meehelpt. Nederlandse jongeren werken daarin samen met leeftijdgenoten van over de hele wereld.

De stewards zijn onder meer aanwezig bij de vergaderingen van het Centraal Comité, die in 2012 op Kreta worden gehouden. Men bereidt zich daar voor op de grote Generale Assemblee van2013 inBusan, Korea.

De Wereldraad zorgt voor verblijf- en onderhoudskosten. De reiskosten komen in de regel voor de stewards zelf. Meer informatie is te krijgen bij: World Council of Churches, Youth/Stewards Programme 2012, 150 route de Ferney – PO Box 2100, 1211 Geneva 2, Switzerland, tel. + 41 22 791 6315; mail: wccstewards@gmail.com.

Foto:
Nazeli Kandaharian, steward vanuit Libanon, bij een bijeenkomst van de Wereldraad.