Klaar voor oecumenelezing

Natuurlijk staat het gezicht van prof. dr. Mechteld Jansen op het affiche van de oecumenelezing, die vandaag (vrijdag 13 januari) wordt gehouden in de Geertekerk in Utrecht. Maar daarnaast zijn er enkele andere gezichten die zeker ook bepalend zijn voor de bijeenkomst. Op de foto het gezicht van de musicus Willem Blonk die vanachter het orgel de zang zal begeleiden. Met ds. Gert Landman heeft hij een reeks van acht liederen geselecteerd die een plek zullen krijgen voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie van de Raad van Kerken.

Gert Landman en Willem Blonk zullen eerst tijdens een kerkmuzikaal intermezzo iets vertellen en iets met de bezoekers vertolken van keuzes die bij het nieuwe liedboek voor de kerken een rol spelen. Tijdens de afsluitende viering komen dan ook weer liederen naar voren uit dezelfde concept-bundel. Het gaat om nieuw materiaal, maar ook om bestaand materiaal uit andere bundels zoals de Ionabundel, de bundel van Taizé en Zingend Geloven.

De leiding van de bijeenkomst is niet in handen van drs. Henk van Hout, die vanwege een korte vakantie in het buitenland is / was, prof. dr. Marius van Leeuwen, vice-voorzitter van de Raad van Kerken neemt zijn taak over. Er hebben zich vele mensen opgegeven voor de oecumenelezing. Zij kunnen in de wandelgangen materiaal meenemen voor de week van gebed, die zondag begint. Het bureau legt de laatste restanten op een tafel en geïnteresseerden mogen ze om niet meenemen. Verder biedt het bureau nieuwe kaarsen aan van het oecumenische werk, die tegen betaling mogen worden meegenomen; naast de bekende witte kaarsen zijn er ook blauwe beschikbaar. En de banner die men voor de week van gebed kan gebruiken is eveneens te koop.

Vanzelfsprekend is er ook gelegenheid elkaar te spreken bij de afsluitende receptie. De nieuwjaarsontmoeting heeft zich inmiddels ontwikkeld tot één van de centrale momenten in de kerkelijke kalender, waar vele kerkelijk-oecumenisch betrokkenen elkaar spreken en bijpraten.

De deuren van de Geertekerk in Utrecht gaan open om half drie, drie uur begint het programma en omstreeks zes uur zullen de laatste receptiegangers huiswaarts keren. De Geertekerk staat op het Geertekerkhof 23 en is goed te voet te bereiken vanuit het Centraal Station.

Klik hier voor een interview met prof. dr. Mechteld Jansen.
Klik hier voor de lezing van prof. dr. Mechteld Jansen.

Foto’s:
Willem Blonk
Kaars van de Raad