Creatief week van gebed in

De Week van Gebed komt er aan; op zondag 15 januari begint de week officieel. Wie op internet even zoekt, komt honderden bijeenkomsten tegen met allerlei originele accenten. We noemen vrij willekeurig een paar initiatieven: In Alblasserdam wordt het gebed gekoppeld aan een bijbelquiz. In Capelle is men er in geslaagd het aantal deelnemende kerken weer verder uit te breiden met vier nieuwe deelnemers. En in plaatsen als IJsselmuiden, Utrecht en Akersloot stuiten de passanten op de banner die dit jaar nieuw is uitgebracht door de Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie.

De Week van Gebed begint officieel op zondag 15 januari. Vanuit de landelijke organisatie viert men mee met de bijeenkomst in Oosterhout, in de St. Paulusadbij bij de kloostergemeenschap Chemin Neuf. Priester Damien Artiges van Chemin Neuf leidt de viering. Daarnaast zullen vertegenwoordigers van diverse kerken gezicht geven aan de ontmoeting, onder hen de Poolse Edward Skubisz die een bijbellezing verzorgt, de nieuwe rooms-katholieke referent voor de oecumene en  bisschop van Rotterdam mgr. Hans van den Hende en de directeur van de Evangelische Alliantie ds.Jan Wessels, die de (korte) meditatie verzorgt. Het begint om17.00 uur en de viering duurt een uur; daarna kunnen bezoekers (iedereen is welkom) nog een eenvoudige maaltijd gebruiken, die duurt tot ongeveer19.00 uur.

Bij het bureau van de Raad van Kerken is nog beperkt materiaal te verkrijgen: posters, kaarten, boekjes en banners. Op de website onder het trefwoord ‘vieren’ in de gele balk is het materiaal voor 2012 te vinden. Dat varieert van exegetisch materiaal bij het Bijbelgedeelte uit 1 Korintiërs 15: 50-58 gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap (dr. Rieuwerd Buitenwerf) tot kindermateriaal samengesteld door Anneke van Wijngaarden, van de projectgroep Vieren. Verder een meditatie van ds. Klaas van der Kamp, secretaris van de Raad, achtergronden bij de Poolse kerk (omdat de Poolse kerken het materiaal hebben voorbereid) en diverse bijbelvertalingen van het Schriftgedeelte wat aan de orde is. Vanzelfsprekend is ook het gebedsmateriaal zelf (gebeden voor acht dagen en liturgieboekje) op de site te downloaden.

Een eenvoudige rondgang over diverse sites geeft een beeld van de diverse initiatieven. In Ede bijvoorbeeld heeft een interkerkelijke groep de bijeenkomsten voorbereid, die onder meer plaatsvinden in ‘de Ark’. In Elburg vindt de ‘officiële’ opening van de Week van Gebed plaats op maandag 16 januari bij het Huis van Gebed. In Alblasserdam vindt een eerste bijeenkomst plaats op 16 januari in de Christelijke Gereformeerde Kerk en vervolgens rouleert men langs diverse kerken: Baptisten, Rooms-Katholieken, Hervormd, Evangelisch etc. In Papendrecht organiseert iedere kerk van maandag 16 januari tot en met vrijdag 20 januari eigen samenkomsten van gebed. De week van gebed wordt in een gezamenlijke dienst afgesloten met alle deelnemende kerken uit Papendrecht in de Morgensterkerk. In Capelle, zo berichtte eerder al de IKON, is het gelukt om met veertien kerken samen te werken, nu ook de Molukse Evangelische Kerk, de Evangelische Gemeente New Sing, Christengemeente Effatha en Evangelische Gemeente De Doorbraak voor het eerst meedoen. Staphorst De Rank, waar men enkele jaren geleden het initiatief om de week recht te doen heeft overgenomen, heeft nu diverse activiteiten te beginnen op zondag 15 januari om19.00uur.  En in Haarlem zijn er dagelijks activiteiten die steeds om19.30 uur beginnen.

Zo maar een greep uit de talloze activiteiten die op vele, vele plaatsen in Nederland worden gehouden. Bij wijze van opwarmer en om te laten zien hoe mensen plaatselijk op allerlei creatieve manieren en met veel doortastendheid en trouw invulling krijgen.

Op deze site vindt u ook een enquêteformulier, hier te downloaden. Het bureau van de Raad hoopt dat vele plaatselijke initiatiefnemers het formulier willen invullen en naar rvk@raadvankerken.nl willen sturen. De evaluaties helpen de organisatie om volgend jaar opnieuw materiaal te ontwikkelen, waarmee men wil aansluiten bij de plaatselijke behoeften.