Belgische protestant leidt CEC

De Belgische predikant dr. Guy Liagre is gekozen als nieuwe secretaris-generaal van de Conferentie van Europese Kerken. Hij was tot nu toe onder meer president van de Verenigde Protestantse Kerk in België. Hij begin in juni met zijn nieuwe baan.

Liagre volgt formeel prof. dr. Viorel Ionita op, die als interim secretaris-generaal afscheid heeft genomen vorig jaar oktober en hij neemt de roerhelm over van Keith Jenkins, die na het vertrek van Viorel de lopende zaken heeft waargenomen. Het Centraal Comité waarin ook mensen als dr. Arjan Plaisier (PKN) en mgr. Joris Vercammen (OKK) zitting hebben, heeft Liagre afgelopen week gekozen.

Liagre wordt eerst aangesteld op een soort interim-basis. Het is de bedoeling dat de CEC ingrijpend gereorganiseerd wordt. Daartoe zijn inmiddels voorstellen op papier gezet die komende maanden in de lidkerken worden besproken. Men kan reageren tot 30 juni 2012. Na de vaststelling van de definitieve voorstellen (tijdens de Assemblee van de CEC in juli 2013 in Boedapest) kan het zijn dat de functie een meer permanent karakter krijgt.

Liagre reageerde op zijn benoeming met: ‘De CEC heeft vele jaren gediend om de christelijke stem op het Europese platform te doen klinken. Ik zie het als een uitdaging om als secretaris-generaal van een Europese oecumenische organisatie te mogen werken in een tijd dat Europa en de wereld in snel tempo veranderen. De CEC staat voor ingrijpende vernieuwingen en ik ben blij om daarin een rol te kunnen spelen en vernieuwing te kunnen helpen stimuleren’.  

De nieuwe secretaris-generaal is geboren in 1957. Hij volgde een theologische opleiding aan de Protestantse Theologische Faculteit in Brussel. Daarna was hij pastor van kerken in Geraarsbergen (1980-1984), Menen (1984-1990) en Brussel (1990-2005). Vervolgens werd hij gekozen als president van de protestantse koepelorganisatie en in 2009 werd hij daarvoor herkozen. Dr. Liagre vertegenwoordigde zijn kerk op talloze internationale forums.  Sinds 1986 is hij als assistent en later als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Univerisitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel. Hij doceert er geschiedenis van de negentiende eeuw.

Liagre promoveerde in 1998 tot doctor in de protestantse godgeleerdheid op een studie over het Belgisch protestantisme en de antiklerikale strijd in de negentiende eeuw. Recent verscheen het boek ‘Belgisch protestantisme in perspectief’, doorkijkjes in 450 jaar ideeëngeschiedenis. Het boek geeft in 400 pagina’s een cultuurhistorische verkenning van het protestantisme. Liagre maakt daarin duidelijk dat de Europese geschiedenis in grote mate is gevormd door ideeën die vanuit het protestantisme zijn aangereikt of daar hun oorsprong in vinden. Hij behandelt thema’s zoals de relatie tussen het protestantisme en de beeldende kunst, de muziek, de emancipatie van de vrouw en de vrijmetselarij. Liagre spreekt Nederland, maar ook Afrikaans, Duits, Frans en Engels.