Zoektocht naar oplatki

Er is enige discussie ontstaan over de verkrijgbaar van oplatki, die een rol spelen in de liturgie van de week van gebed  om eenheid. Vertegenwoordigers van de werkgroep die het materiaal voor Nederland hebben voorbereid adviseren wafels te nemen uit Nederland, of via Poolse gasten oplatki uit Polen te laten meenemen. Ook is het mogelijk originele oplatki te bestellen via een Amerikaanse website.

In een speurtocht op het internet kwamen deelnemers van de Week van Gebed uiteindelijk terecht op een site van een Amerikaans warenhuis ‘Church Supply Warehouse’, waar men vier Oosteuropese crackers kan bestellen en krijgt toegestuurd in een enveloppe voor 2,10 dollar. Een zak met 100 oplatki in de kleuren rose en wit kost 14,75 dollar. Het warenhuis in Wheaton, Illinois, bestaat sinds 1967 en startte als een winkel voor religieuze snuisterijen.  

Zoals bekend is er dit jaar in de liturgie van de Week van Gebed een plek ingeruimd om oplatki te delen. In het liturgieboekje staat hierover: ‘In Polen bestaat een bijzondere gewoonte om een speciale wafel met elkaar te delen, de ‘oplatek’ (meervoud ‘oplatki’). Dat gebeurt thuis voor de maaltijd op de vooravond van Kerst, en ook los van Kerst bij samenkomsten in kerken en zelfs op het werk. Deze gewoonte is voor de Polen zo dierbaar – of ze nu thuis wonen of in het buitenland – dat het niet alleen in gebruik is bij mensen uit verschillende denominaties, maar ook onder niet-gelovgen. Iedere aanwezige krijgt een wafel. Dan deelt men deze door een stuk af te breken van de wafel van ee ander en dit te eten. Dit is een manier om de beste wensen over te brengen aan elkaar. Dit delen van de wafel is een uitdrukking van eenheid, liefde en vergeving onder de mensen waarvoor de Zaligmaker is gekomen. Deze christelijke traditie – die te onderscheiden is van Eucharistie / Avondmaal – herinnert aan het dagelijks brood en aan de aanwezigheid van Degene die werd geboren in het Huis van Brood en die zelfs het brood van leven werd – Jezus Christus’.

De Amerikaanse website maakt overigens weer net een andere toepassing, door de oplatki te linken aan dieren die spreken. Op de website staat: ‘For centuries on Christmas Eve, families in Poland,Lithuania, the Czech and Slav Republics have practiced a beautiful tradition. It is the breaking and sharing of the Oplatek – Christmas Wafer. Oplatek taken from the Latin word oblatum, meaning Sacred Bread, has been the symbol of Christianity and Jesus Christ our bread of life since the Last Supper. On the Holiest Night of the year a festive 12 course meatless dinner is prepared for the gathered family and friends. An extra setting is placed for a beggar (our Lord) who may come to the door, or a poor family (the Holy Family) looking for a place to stay. The host or hostess leads in a special prayer and distributes an oplatek to the participants. Each person breaks off a piece of the other’s oplatek and continues until they have exchanged good wishes and blessings with everyone. Traditionally atmidnightthe head of the household takes the pink oplatek and shares it with the animals on his farm or at his home. This custom brings us back to that Holy Night when even animals were able to speak, and to remind us that we are all God’s creatures’.

(Zie: http://www.churchsupplywarehouse.com/)

Voor berichten over bestelling van andere materialen week van gebed, waaronder posters, kaarten, boekjes en banners, klik onder meer hier. Of zie in gele balk van website onder ‘vieren’.