Studiedag over Kasper

Voor veel Rooms-Katholieken is het boek van kardinaal Walter Kasper over ‘Harvesting the fruits’ ongetwijfeld een belangrijk boek. Het is nu in het Nederlands vertaald onder de titel ‘Een rijke oogst’. Eén van de grondgedachten is, dat je als christenen elkaar moet blijven opzoeken en concrete stappen moet blijven zetten in de oecumene, ook al is het voor Rooms-Katholieken niet aannemelijk om daar ook de eucharistie bij te betrekken.

Prof. dr.Marius van Leeuwen, vice-voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland, is één van de mensen die over het boek van Kasper zal spreken tijdens een studiedag van de Katholieke Vereniging voor Oecumene op vrijdag 4 november.

Marius van Leeuwen heeft in een interview over het boek gezegd: ‘Het boek laat zien dat er een grote mate van gemeenschappelijkheid in geloof bestaat. Ook maakt het duidelijk waar volgens de Rooms-Katholieke Kerk  in de toekomst het gesprek over moet gaan’. Het boek beperkt zich tot de dialoog van de Rooms-Katholieke Kerk met vier kerkelijke tradities die uit de Reformatie zijn voortgekomen. Marius van Leeuwen wijst er op dat het spectrum van kerken in de Raad van Kerken breder is. ‘Tot de Raad behoren ook kerken die weliswaar de Trinitaire grondslag onderschrijven maar daar een eigen interpretatie over hebben. Bij iedere uitbreiding van de Raad is het gesprek over de Trinitaire grondslag een spannende aangelegenheid’.

In 2000 zorgde de verklaring Dominus Jesus (2000) voor veel ophef. Hierin wordt gesteld dat de Protestantse Kerken geen kerk in eigenlijke zin zijn. Van Leeuwen noemt dit één van de gevoelige punten in de betrekkingen tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de kerken uit de Reformatie. ‘In het boek van kardinaal Kasper staan geen schrikwekkende termen, maar het houdt wel vast aan de bekende interpretaties van het Tweede Vaticaans Concilie. Van een volwaardige erkenning van het kerk-zijn van Protestantse Kerken is geen sprake’. Van Leeuwen onderkent de grote verschillen in de ordening van de kerkelijke gemeenschappen. Binnen de Raad van Kerken zijn er zowel kerken van een congregationalistische signatuur als hiërarchisch gestructureerde kerken. ‘De vragen: waar is nou eigenlijk de Kerk van Christus en wat betekent die koinonia of gemeenschap van kerken nu echt, zijn voortdurend aan de orde’.

Met Kasper is hij het eens dat we niet moeten somberen over de stand van zaken in de oecumene, maar realistisch moeten blijven proberen de mogelijkheden te benutten: ‘Er is geen oecumenische winter, maar een seizoen waarin we van het spontaan idealisme overgaan naar de discipline van het realisme’.

Diaken Rob van Uden, pastor van enkele parochies in de regio Breda, is één van de andere sprekers op de studiedag. De studiedag “Een rijke oogst” vindt plaats op vrijdag 4 november in Zalencentrum Trianon, Oude Gracht 252 inUtrecht. Deelname kosten € 5,–. Opgave via secretariaat@oecumene.nl of 030-2326907. De bijeenkomst wordt om13.30 voorafgegaan door een gebedsdienst in de vredeskapel van de Kathedraal, Lange Nieuwstraat 36.