Coalitie voor duurzaamheid

Duurzaamheid is zowel voor de kerken, als voor de vakbonden als voor de humanisten een belangrijk thema. Dat kwam naar voren bij de tweejaarlijkse vergadering die diverse organisaties dinsdag 4 oktober hebben gehouden op Hydepark in Doorn. De aard van de bijeenkomst is vooral bezinnend en netwerkend. Desalniettemin kan na afloop van zo’n verkenning ook onderling een balans worden opgemaakt.

Henk van Hout kon als dagvoorzitter een aantal intenties verwoorden die de organisaties delen. De drie clusters, waaronder naast de Raad van Kerken wordt geparticipeerd door onder meer Humanitas, CNV en FNV, willen het thema van duurzaamheid actueel houden bij de eigen achterban. Ze zoeken daarbij thema’s dichtbij de mensen om daardoor thema’s te hebben die laagdrempelig kunnen inspireren. Ze willen de positieve kant benadrukken, en de vragen van duurzaamheid verbinden met die van zingeving. Er is ruimte voor zelfkritiek en stereotype beelden, als zou de ander alleen geïnteresseerd zijn in een versmald mensbeeld, wil men ontzenuwen.

De organisaties willen zich ook samen inspannen om het thema van de duurzaamheid op de landelijke agenda te krijgen. Duurzaamheid heeft voor hen te maken met de mogelijkheid om ook mensen duurzaam in te schakelen. Het thema van de mensenrechten wordt gedeeld. Men wil meer inspanning van de overheid om de duurzaamheid te bevorderen, onder meer met belastingmaatregelen. En men wil steeds opnieuw de vraag bespreken hoe er een eerlijke verdeling kan zijn van de lasten.

De organisaties zoeken maatschappelijke coalities om de duurzaamheid te bevorderen. Voorbeelden zijn het ontwikkelen van gezamenlijke initiatieven in de bouw en in het terugdringen van het fileprobleem.

Prof. dr. Hans Opschoor zette de toon voor de conferentie. Hij liet zien hoe de vragen stikstof, klimaat en biodiversiteit wereldwijd een probleem vormen. Hij pleitte voor een ingrijpende, geleidelijk door te voeren verandering. Drs. Marjan Minnema van de organisatie Urgenda schetste diverse projecten om te laten zien dat de veranderingen in Nederland kunnen beginnen. Ze noemde onder meer een initiatief op Texel: ‘Texel geeft energie’; en een initiatief op de campus in Eindhoven.

Foto’s:
Hans  Opschoor
Gerard de Korte krijgt zijn naambordje opgespeld door Marijke Gaastra
Agnes Jongerius piept even naar buiten voor een telefoontje