Oecumenische ontmoeting

Er wordt een landelijke oecumenische ontmoetingsdag gehouden op 12 november a.s. in de Regenboog in Leiden-Merenwijk. Drs. Henk van Hout, voorzitter van de landelijke Raad van Kerken, zal als voorzitter van de dag fungeren. Bedoeling van de bijeenkomst is, dat mensen die verwantschap voelen met de oecumene informatie uitwisselen en elkaar stimuleren.

Aanleiding voor Leiden-Merenwijk om het initiatief te nemen voor een dergelijke ontmoeting vormt het feit dat de Oecumenische Geloofsgemeenschap Merenwijk onlangs veertig jaar bestond. Het feest dat daarbij past duurt een jaar en krijgt verschillende invullingen. De landelijke ontmoetingsdag mikt op bezoekers vanuit het hele land.

Als aanzet daarvoor zal er in het ochtendprogramma een Powerpointpresentatie worden vertoond met als thema  “Hoop door de tijd heen”. In het middagprogramma is een keuze uit 8 workshops. Op creatieve en meditatieve wijze willen de organisatoren uitdrukking geven aan de hoop waarmee ze de vlam van de oecumene brandende willen houden.

Geïnteresseerden kunnen zich per mail opgeven:  looddag2011@gmail.com  onder  gelijktijdige overmaking van een bijdrage van 12,50 euro voor deze dag op bankrekening 258.11.91 t.n.v. Algemene Kerkelijke Merenwijkraad ovv “LOOD-dag 2011”. Als men betaalt bij de zaal kost de bijeenkomst  15 euro.

Programma

10.00 – 10.30

Ontvangst, koffie

10.30

Opening door dagvoorzitter Drs. Henk van Hout

10.45 – 11.30

Powerpointpresentatie door mw. Prof. Dr. Christiane Berkvens -Stevelinck:

‘Hoop door de tijd heen ’

Door de eeuwen heen zijn er tijden van voor- en tegenspoed geweest; zat het mensen mee of tegen, hoopten mensen op betere tijden. Vanuit de kunst en cultuur  willen we bezien hoe wij vandaag in de oecumene de hoop kunnen vasthouden, ook als het tij tegenzit, en hoe we lijnen kunnen uitzetten naar de toekomst.

11.30 – 11.45

Eerste reactie n.a.v. de lezing

11.45 – 12.00

koffiepauze

12.00 – 13.00 

Plenaire discussie: Hoe ga je om met hoop in barre tijden.

13.00 – 14.00

Lunch

14.00 – 15.30

Workshops

15.30

Thee

15.45

Afronding en overdragen van het stokje

16.00

Vesper

16.30-18.00

Voor de liefhebbers een hapje en een drankje

 

 

Workshop

 

Begeleiding

Locatie

1

Bibliodrama

Hans Boerkamp

Stiltecentrum

 

Hans Boerkamp heeft jarenlange ervaring met Bibliodrama als pastor van oa de Verrijzenisparochie in Maarssenbroek en  als pastoraal werker binnen het bisdom Utrecht.

Bij Bibliodrama stap je zelf in een Bijbelverhaal en wordt zo onderdeel van het verhaal. Voor velen een bijzondere ervaring.

2

Dichten en gedichten

Ronald da Costa

Zaal 3

 

Ronald da Costa is predikant in Oegstgeest, heeft meerdere dichtbundels op zijn naam staan en leidt poëzie-avonden zowel in Oegstgeest als in de Regenboog.

In de workshop worden met elkaar gedichten over hoop gelezen en is ruimte om met elkaar een gedicht over hoop te dichten

3

Gespreksgroep nav het dagthema

Pieter Schrijnen

Huiskamer

 

Pieter Schrijnen  maakt deel uit van de werkgroep Gesprek op zondag die regelmatig vieringen (met nagesprek) voorbereidt over spraakmakende thema’s. In deze gespreksgroep zal het gesprek zich vanuit het morgenprogramma toespitsen op de vraag ‘welke hoop we met elkaar kunnen delen voor de toekomst van de oecumene’.

4

Meditatie bij schilderij

Inge Smidt

Pastoreskamer

 

Inge Smidt is één van de pastores van de Regenboog en maakt deel uit van de werkgroep Vorming & Toerusting, die het jaarthema Hoop uitvoerig hebben doorgelicht. Schilderijen zijn meer dan mooie plaatjes. Kunstenaars werken er met hart en ziel aan en geven uiting aan hun interpretatie. Wij willen in deze workshop met elkaar delen wat hun kunstuiting bij ons oproept .

5

Mediteren

Ingrid Weitenberg

Huiskamer

 

Ingrid Weitenberg is al jaren betrokken bij de activiteiten van het Stiltecentrum en volgt meerdere cursussen bij het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen.

6

Oecumene-spel

Karin van Dorsselaer

Zaal 2

 

Wie op een speelse manier met het thema Hoop wil bezig zijn kan zich voor deze workshop aanmelden. Karin van Dorsselaer is actief in vele vormen van jeugdwerk en een enthousiaste liefhebber van spellen.

7

Samen Schilderen

Susannah Vogel-Wöllisch

Voorheen Zaal 1

 

Susannah Vogel-Wöllisch is kunstenares. Het kleurrijke raam in de kerkzaal is één van haar laatste ontwerpen. Bij haar kunt u de verfkwast hanteren om uw gevoelens over hoop aan het doek toe te vertrouwen.

8

Zang en Muziek

Rieuwerd Buitenwerf

Kerkzaal

 

Rieuwerd Buitenwerf , zelf organist-pianist-gitarist, is graag bereid een oecumensch koor en orkest te formeren van alle zangers en musici die zich daarvoor aanmelden. Dus laat uw stem hier vrolijk klinken of neem uw muziekinstrument mee.