Week van Gebed 2012: Met de kinderen

K i n d e r d i e n s t

Winnen met gevouwen handen

‘We zullen allemaal veranderd worden door de overwinning van onze Heer Jezus Christus’.

Gesprek
Laat de kinderen twee handen van zichzelf of van hun buurjongen of buurmeisje omtrekken en uitknippen. Schrijf in een van de handen wat je met je hand kunt doen. (slaan, aaien, wassen, hand geven, schrijven, (hand)werken en misschien komen de kinderen ook wel op bidden).
Maak ook een heel grote hand en schrijf daarin wat de kinderen bedacht hebben. Neem die mee naar de kerk of hang hem op in de kerkzaal, hal of gang van de kerk. De kleine uitgeknipte hand mogen de kinderen meenemen. De grote kinderen helpen de kleinere kinderen.
Kan je veel met gevouwen handen doen? Kan je winnen met gevouwen handen?
Laat de kinderen maar bedenken.

Sleutelverhaal bij 1 Korintiërs 15, 51 – 58 

Ver hier vandaan woonde een koning die elf zonen had en een dochter. Elisa en haar broers hadden alles wat hun hartje begeerde. Maar dat zou niet lang meer duren. Ze kregen een akelige stiefmoeder werd. Van die dag af was het voor de kinderen bijna geen leven meer.
Een week later stuurde de nieuwe koningin Elisa naar een huisje ver weg in het bos en de elf broers veranderde ze in zwanen met een kroontje op hun kop.
De koning miste zijn kinderen verschrikkelijk en hij beval dat tenminste Elisa terug moest worden gebracht naar het paleis als ze vijftien jaar was geworden.
Toen Elisa vijftien was mocht ze terug komen, maar de koningin werd vreselijk jaloers op het mooie prinsesje. Ze probeerde het prinsesje ook te betoveren, maar de betovering had geen vat op haar. Daarom wreef ze haar in met walnotensap zodat ze helemaal bruin werd en maakte haar haar in de war. Toen Elisa bij haar vader kwam, herkende hij haar niet en joeg haar weg.
In het bos waste Elisa zich in een beek. Ze was diepbedroefd en ze besloot op zoek te gaan naar haar broers. In het bos kwam Elisa een oud vrouwtje tegen. ‘Hebt u soms elf prinsen door het bos zien rijden?’vroeg Elisa. ‘Nee, zei de vrouw,’maar ik zag wel elf zwanen met een kroontje op hun kop in de rivier zwemmen, hier vlakbij’.
‘Dat zijn ze’, dacht Elisa. Het oude vrouwtje bracht Elisa bij de rivier, maar al snel werd het donker. Nog nooit had Elisa zich zo eenzaam gevoeld.
Innig bad zij tot God of hij haar wilde beschermen voor alle gevaren van de nacht en het was net of God zich over haar heen boog. Onder een boom sliep Elisa in. De volgende morgen kwam ze op het strand op de plaats waar de rivier in zee kwam. Daar vond ze elf witte veren. Tegen de avond streken er elf zwanen dicht bij haar neer en juist toen de zon onderging veranderden ze in prinsen. Wat waren ze blij om elkaar weer te zien.
‘Maar’, zei de oudste, ‘overdag veranderen we weer in zwanen en moeten we rondvliegen. Toen haar broers weg waren, kroop Elisa in een grot om te slapen. Ze droomde van een mooie fee die zei:’Je kunt je broers redden. Zie je de brandnetel die ik in mijn hand heb? Hiervan groeien er veel in de grot waar je nu slaapt. Deze en die op het kerkhof kan je gebruiken. Je zult blaren krijgen Van de brandnetels moet je garen spinnen en elf jasjes breien. Als ze klaar zijn moet je ze over de zwanen gooien en ze zullen van hun betovering bevrijd worden. Maar al de tijd dat je er aan werkt mag je niet spreken. Al zou het jaren duren’. Elisa begon dadelijk met haar werk en de broers begrepen dat ze het voor hen deed. De jongste barstte in tranen uit en waar zijn tranen op haar handen vielen, verdwenen de blaren.
Elisa was nog niet klaar toen ze ontdekt werd door een jonge koning die op jacht was. Hij was meteen weg van haar en nam haar mee naar zijn paleis. Hij wilde met haar trouwen. Maar Elisa sprak niet en was diep bedroefd om haar broers. Al snel werd er gezegd dat ze een heks was, die de koning betoverd had. Maar de koning luisterde daar niet haar. Omdat Elisa steeds verdrietig bleef, gaf hij haar het werk waar ze mee bezig was geweest toen hij haar vond. Wat was Elisa dankbaar en blij.
Elke nacht sloop ze naar het kerkhof om brandnetels te plukken. Daar werd zij betrapt en in de gevangenis gezet, want nu was het wel zeker dat ze een heks was. Elisa was blij. De muizen brachten haar brandnetels en zo kon ze verder met haar werk. Toen ze voor de rechter moest verschijnen, had ze elf jasjes af, alleen de mouw van de laatste ontbrak nog. Toen Elisa buiten kwam riepen de mensen: ‘Daar heb je de heks’. Op dat moment verschenen er elf zwanen die wild met hun vleugels klapperden. Elisa gooide de jasjes over hen heen en daar verschenen elf prinsen. Alleen een van de prinsen had nog een vleugel. ‘Nu kan ik praten’, zei Elisa, ‘ik ben onschuldig. Omwille van mijn broers heb ik dit gedaan. Ik heb me ingezet voor hun leven met gevaar voor eigen leven. Nu is alles veranderd en is de betovering verbroken’. De mensen juichten haar toe en de koning sloot haar in zijn armen en ze leefden nog lang en gelukkig. 

Activiteit

1.Probeer met gevouwen handen iets op te pakken. Lukt dat?

2. Zorg voor een grote gele cirkel van etalagekarton.. Plak de handjes achter de cirkel zo dat de vingers eruit steken als bloemblaadjes. Al die handjes samen vormen één bloem.
Een bloem voor het feest.

3. Als je bidt vouw je meestal je handen. Vertel dat er ook nog andere gebedshoudingen zijn.
(handpalmen naar boven, armen omhoog, buigen voor God (moslims), knielen,
In het verhaal bidt Elisa voor het slapen. Wanneer bid jij?

T i e n e r d i e n s t

Overwinning en verandering

Zorg voor Oplatek, dat zijn Poolse wafels die te krijgen zijn in Poolse winkels. Zijn die er niet, zorg dan voor zg. kniepertjes of matzes. 

Binnenkomst
met Heaven for everyone van de CD ‘Made in Heaven’1995 van Queen

Vertaling:
Dit zou de hemel kunnen zijn (2x)
Dit zou de hemel voor iedereen kunnen zijn.

In deze tijd van koele berekening
kom je naar mij en alles lijkt goed
In deze tijd zonder warmte
zit je bij mij en alles is goed.

Dit zou de hemel voor iedereen kunnen zijn
Deze wereld zou rijk kunnen zijn, deze wereld zou leuk kunnen zijn
Dit zou de hemel voor iedereen kunnen zijn
Deze wereld zou vrij kunnen zijn, deze wereld zou één kunnen zijn.

In deze wereld van kil bedrog
maakt jouw lach alleen mijn pad makkelijker
In deze warrige tijd van wrede afwijzing,
om jij naar mij, kalmeert mijn troebele geest.

Ja, dit zou de wereld voor iedereen kunnen zijn
Deze wereld zou rijk kunnen zijn…,deze wereld zou leuk kunnen zijn
Er zou liefde voor iedereen zijn, ja
Deze wereld zou vrij kunnen zijn, deze wereld zou één kunnen zijn
We zouden liefde kunnen geven aan onze dochters en zonen
Liefde, liefde, liefde, dit zou de hemel voor iedereen kunnen zijn.

Je weet dat
Dit de hemel voor iedereen zou kunnen zijn (2x)

Luister wat mensen elkaar aandoen
Ze nemen hun levens, vernietigen hun doelen
hun trots en waardigheid wordt weggerukt,
kapot gescheurd, zonder medelijden
terwijl dit toch de hemel zou moeten zijn voor iedereen. 

Aansteken van de kaars

Tekst bij het aansteken van de kaars:
In het licht van uw goedheid, Heer,
zien wij wat niet goed is in de wereld en in onszelf.
Dat het donker mag veranderen in licht.

Vandaag (of niet zo lang geleden of binnenkort) is de week van Gebed voor de Eenheid. Elk jaar bedenkt een ander land de teksten en dit keer komt eht materiaal uit Polen.
Polen heeft het heel lang heel moeilijk gehad. Polen is hel lang bezet geweest nu eens door Duitsland, dan weer door Rusland. In Polen waren ook de meeste massavernietigingskampen, zoals Auschwitz en Birkenau. Ze hebben moeten knokken voor hun eigen identiteit. Nu zijn ze volwaardig lid van de Europese Unie. In 2012 mogen ze een groot voetbaltoernooi organiseren en daar zijn ze trots op. 

Collage
Neem kranten mee en geef iedere jongere een of meer kranten.

Opdracht
Zoek foto’s en krantenkoppen waarbij duidelijk wordt dat er iets moet veranderen. (bijvoorbeeld honger in de wereld, oorlog, onrecht, armoede, milieuvervuiling…  enz….)
Op een groot vel papier of etalagekarton wordt alles opgeplakt. Maak er een kunstwerk van door kris kras te plakken half, over elkaar heen. Het hele blad mag vol. Is de groep groot laat dan twee of meer vellen maken.

Gebed

Leg de collage(s) in het midden en ga er omheen staan.
Zet er waxinelichtjes omheen die aangestoken worden na iedere korte bede:

1. We schijnen niet zonder oorlog en wantrouwen te kunnen leven
Allen: Verander ons door het licht van uw liefde
2.  We buiten wereld uit. We denken vaak alleen aan onszelf
Allen: Verander ons door het licht van uw liefde
3. Wij leven in overvloed – zij sterven van de honger 
Allen: Verander ons door het licht van uw liefde
4. Vaak is het ikke, ikke en kunnen we ons moeilijk inleven in een ander
Allen: Verander ons door het licht van uw liefde
5. We zijn bang voor alles wat ‘anders’ is.
We zien eerder de kleur dan de mens die daarbij hoort
Allen: Verander ons door het licht van uw liefde
6. Er is zoveel oneerlijkheid en huichelarij.
Wij voelen ons vaak aan handen en voeten gebonden.
Allen: Verander ons door het licht van uw liefde
7.Er is zoveel verdeeldheid,
ook tussen degenen die zich naar Jezus, Christenen noemen
Allen: Verander ons door het licht van uw liefde
8. We doen elkaar pijn, maken elkaar bang, buiten elkaar uit
Allen: Verander ons door het licht van uw liefde
9. We geven de moed op als het tegenzit, als alles donker is,
Allen: Verander ons door het licht van uw liefde
10. Geef ons zicht op uw toekomst
Allen: Verander ons door het licht van uw liefde

Heaven for everyone van Queen (vertaling zie boven)
Geef de vertaling erbij
Ben je het ermee eens wat hier gezongen wordt?
Wat zou er moeten veranderen?

Lezen: Habakuk 3, 17 – 19
Al zal de vijgenboom niet bloeien
al zal de wijnstok niets voortbrengen
al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen,
als zal er geen koren op de akkers staan,
al zal er geen schaap meer in de kooien zijn
en geen rund meer binnen de omheining –
toch zal ik juichen voor de Heer,
jubelen voor de God die mij redt.
God, de Heer, is mijn kracht,
hij maakt mijn voeten snel als hinden,
hij laat mij over mijn bergen gaan.

Uit de Iona bundel (en uit de Orde van dienst voor de week van Gebed)
Goedheid is sterker dan slechtheid
Liefde sterker dan haat.
Licht is sterker dan duister,
leven sterker dan dood.
Hoopvol zijn wij, hoopvol zijn wij
sinds Hij ons liefhad.
 
Deel met elkaar de oplatki door er een stuk af te breken en aan elkaar te geven  (kniepertjes of matzes)
Dit delen van de wafel is een uitdrukking van eenheid, liefde en vergeving.
 
Muziek bij het weggaan: Mariah Carey – When you believe uit de Prince of Egypt. (ook op You tube)

Deze viering is ook te vinden in t Klikt’, een digitale uitgave voor tienervieringen – uitgeverij Narratio, Gorkum j