Start gebed in Chemin Neuf

De gemeenschap Chemin Neuf is dit jaar het decor van de Week van gebed. De cyclus die uitloopt op de week van gebed in 2012 (15 t/m 22 januari) wordt ingezet eind oktober. Dan vindt er een bezinning plaats op de betekenis van het gebed voor de situatie in Europa.

Ds.Piet van Veldhuizen uit Hendrik-Ido-Ambacht en ds. Niek Tramper, directeur van de Evangelische Alliantie Europa, houden op 28 oktober een inleiding op Europa. Aanleiding voor het thema is het feit dat het materiaal voor de week van gebed is gemaakt door Polen. De Poolse kerken hebben zich daarbij nadrukkelijk laten inspireren door het feit dat hun land nu onderdeel uitmaakt van de Europese Unie. Dit tweede half jaar van 2011 zijn ze zelfs voorzitter van de EU en komend jaar komt het internationale karakter van hun land op speelse wijze naar voren als ze met Oekraïne samen het Europees kampioenschap voetbal organiseren.

De Nederlandse organisatie pakt die Europese oriëntatie op door het materiaal van de EA en de Raad van Kerken voor de week van gebed te presenteren op een bijeenkomst waar verder inhoudelijk wordt nagedacht over de betekenis die de kerken en de christenen kunnen hebben voor een verenigd Europa. Piet van Veldhuizen zal vanuit Poolse optiek (hij studeerde en werkte in Polen) en Niek Tramper zal vanuit evangelisch Europees perspectief een eerste inkadering maken. De conclusies lopen mee in het verdere traject van de gebedsweek en als referentiekader voor de landelijke organisatie van de week van gebed (EA en Raad van Kerken).

De Nederlandse kerken hebben Chemin Neuf uitgekozen als ankerpunt dit jaar. De start van de bezinning (op 28 oktober) vindt hier plaats en ook verder op in het traject zal de leefgemeenschap een rol spelen. De gemeenschap van Chemin Neuf telt meer dan 300 broeders en zusters die in het celibaat zijn geëngageerd, andere betrokkenen (echtparen) staan daar weer anders in. De toegewijde broeders en zusters leven volgens de evangelische raden van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid.

De gemeenschap houdt zich met diverse missies bezig. Kana is de dienst aan echtparen en gezinnen. Er is tienermissie voor 14 tot 18 jarigen. Er is een jongerenmissie lopend van 18 tot 30 jaar. Er zijn retraitemogelijkheden, diensten voor plaatselijke gemeentes en parochies.

Foto’s (vbnb):

Twee zusters genieten van de nazomer net voordat het gebedsmoment begint.

Wim Althuis en zuster Ruth verkennen de mogelijkheden om de gemeenschap een voortrekkersol te geven dit jaar voor de week van gebed, die van 15 tot 22 januari 2012 zijn hoogtepunt kent.