Raad en CMO bij vredesmars

“U bent hier bijeen om uw solidariteit te tonen met uw geloofsgenoten in Egypte, om uiting te geven aan uw verdriet en schrik om wat in Cairo gebeurde, en om daarvoor aandacht te vragen. Wij sluiten ons daar graag bij aan: om ons medeleven te betuigen met ú, die zo diep getroffen bent door die gebeurtenissen en die met zoveel angst en onzekerheid de berichten erover volgt. En we hopen dat u aan uw contacten in Egypte door wilt geven hoezeer wij meeleven met de getroffen gemeenschappen daar.”

Dit zei Marius van Leeuwen als vicevoorzitter van de Raad van Kerken afgelopen zaterdag bij de Vredesmars van de Koptische Kerken op het Museumplein in Amsterdam, mede namens het Contactorgaan Moslims en Overheid. Samen met de voorzitter van het Contactorgaan Moslims en Overheid,  Yusuf Altuntas, werd een betuiging van oprechte deelneming overhandigd aan Vader Arsenious El Baramousy als vertegenwoordiger van de Koptisch Orthodoxe Gemeenschap in Nederland.

Marius van Leeuwen refereerde aan de verklaring die op 13 maart dit jaar was aangeboden aan de Ambassadeur van Egypte in Den Haag, waarin  de hoop werd uitgesproken dat de nieuwe machtsverhoudingen die zich in Egypte aftekenden, nieuwe kansen zouden scheppen voor een vreedzaam met elkaar leven van de verschillende godsdiensten in het land. “Nu de gebeurtenissen van afgelopen week die hoop zo gruwelijk onder druk hebben gezet, voelen we de noodzaak om weer samen in actie te komen. We doen dat door u deze gezamenlijke betuiging van oprechte deelneming te overhandigen. Het is onze overtuiging dat geweld, zoals het in Cairo tegen burgers werd ingezet, vloekt met de diepste waarden van die geloofstradities. Laten we, bij alle woede en verdriet van vandaag, de hoop niet opgeven dat het anders kan.”

Tijdens de bijeenkomst afgelopen zaterdag werd gebeden en gezongen. Ook waren er diverse toespraken, onder andere van Magdy Ramzy, de vertegenwoordiger van de Koptische Orthodoxe Kerk in de Raad van Kerken. Magdy Ramzy noemde het geweld van 9 oktober het ergste geweld van deze eeuw dat in Egypte plaats heeft gevonden: opgeroepen bendes in civiele kleding gingen in tegen de vreedzame demonstranten met gepantserde auto’s, vuurwapens, messen en stokken. Ramzy besloot zijn toespraak met de oproep aan de internationale gemeenschap, inclusief Nederland, om individueel en gezamenlijk via de EU, de VN en de Organisatie voor Mensenrechten bij de top van het leger en de regering in Egypte te blijven aandringen om de minderheden te beschermen en het land snel naar een seculiere en liberale democratie te leiden.

 

Foto’s: demonstratie in Amsterdam genomen door Jan Post Hospers. Middelste foto: Marius van Leeuwen spreekt de aanwezigen toe.