Eenheid als missie

‘Wij durven te geloven in de zichtbare eenheid van de kerken en wij hebben de opdracht ontvangen om ons met al onze krachten hiervoor in te zetten’. Zo luidt één van de constituties van de gemeenschap van Chemin Neuf. Een delegatie van de Raad van Kerken was onlangs op bezoek bij de gemeenschap, samen met leden van de Evangelische Alliantie, locale raden, bisschoppelijk gedelegeerden en de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Ze maakten er het programma klaar voor de week van gebed om de eenheid.

Chemin Neuf is bij uitstek geschikt om gezicht te geven aan de eenheid. Want één van de pijlers onder de gemeenschap betreft de passie voor de eenheid. Men schrijft zelf daarover: ‘Vanaf het begin was het de ontmoeting tussen broeders en zusters van verschillende christelijke denominaties, die de gemeenschap deden verlangen om trouw te zijn aan het gebed van Christus voordat hij stierf: ‘Dat allen één mogen zijn’ (Johannes 17,21).

De gemeenschap kent mensen van rooms-katholieke huize, oosters-orthodoxe komaf, anglicaans, hervormd en luthers. In de constituties schrijft men: ‘De aanwezigheid van broeders en zusters van verschillende denominaties in het hart van de gemeenschap bevestigt en stimuleert ons in onze roeping voor de eenheid, terwijl dit tegelijkertijd van ons een voortdurende uitzuivering vraagt zowel in onze houding als in onze intenties (zelfs tot in ons taalgebruik’.

Tijdens het bezoek van een delegatie van onder meer de Raad van Kerken toonde zuster Ruth de gebouwen van het kloostercomplex. Er zijn diverse vergadermogelijkheden, gastenverblijven en natuurlijk een kerk. In één van de persoonlijker ruimtes voor gebed trof men de illustratie die karakteristiek is voor het beeld op eenheid. Een duif en een kruis uitreikend boven de diverse kerken en daarbij de tekst: ‘De scheidingsmuren reiken niet tot in de hemel’. Enkele ruwe bakstenen, los en niet meer gemetseld, mogen het getuigenis dragen.