Synode op reis

De Nationale Synode gaat op reis door Nederland. Althans een tentoonstelling ‘Geloven in verbondenheid’ over de Nationale Synode, door sommige kranten zelfs omschreven als ‘synode-expo’. Dat is wel een groot woord voor het materiaal. Feit is wel, dat je middels enkele gespannen doeken, een paar vitrines, enkele videoschermen en wat collectebussen weer even een update krijgt van wat de initiatiefnemers voor eenheid op het protestantse erf bezielt en van wat ze tot nu toe gedaan hebben. Het materiaal wordt officieel zaterdag 17 september geopend in de Bovenkerk in Kampen, maar omdat het op 10 september Nationale Monumentendag is konden nieuwsgierigen al een kijkje nemen.

Dicky Haze, archivaris en initiatiefneemster namens de Nationale Synode, vertelt dat ze met name het video- en fotomateriaal van de studenten belangrijk vindt. De oecumenische beweging op protestants erf is er tenslotte voor een volgende generatie. Zelf vindt ze ook de doeken boeiend met de stamboom van de kerken die in en na de Reformatie zijn ontstaan. Wie er te veel bij nadenkt, zou er de oecumenische moed bij in de schoenen zinken. Tegelijk realiseert de bezoeker zich dat de Nationale Synode, hoe klein het zich hier ook manifesteert, een bijzonder initiatief is op het Reformatorische erf.

Dicky Haze heeft er voor gezorgd dat het materiaal in de Hanzestad een couleure locale heeft gekregen. Op een schrijfbureau ligt materiaal van de afvaardiging die vanuit Kampen de synode in Dordrecht (1618 – 1619) heeft bezocht. En in een van de vitrines met allerlei boeken is het boek van Frank van der Poll opgenomen met de geschiedenis van de Reformatie in Kampen. Als de tentoonstelling verder door Nederland reist, zal het materiaal enige aanpassing behoeven. Er zijn inmiddels boekingen in Maastricht, Groningen en Rotterdam.

De Nationale Synode, waaraan vooral de naam van ds. Gerrit de Fijter is verbonden, wil met de tentoonstelling het kerkelijk erf in beeld brengen van de synode van Dordrecht tot heden. Directe aanleiding is de door de stichting georganiseerde synode, al zou je het gezien de samenstelling die gebaseerd is op persoonlijk committment ook een bijeenkomst kunnen noemen,  in Dordrecht, op 10 en 11 december van afgelopen jaar. Daar waren mensen bijeen vanuit 52 verschillende kerken en geloofsgemeenschappen. De tentoonstelling laat zien wat er rondom Dordt 2010 zoal is gebeurd.

De Raad van Kerken voert informele gesprekken met onder meer de Nationale Synode, maar ook met het initiatief ‘Wij kiezen voor Eenheid’, de Evangelische Alliantie en andere partners over verdere afstemming van de diverse oecumenische initiatieven.

Foto’s:
Foto’s van de jongerenontmoeting
Dicky Haze
De mannen van de synode
Een deel van de boom met kerken