Schaduw-minister voor vrede

IKV Pax Christi richt een Ministerie van Vrede op. Het op de tekentafel bedachte instituut is tegelijk de oneliner voor de komende vredesweek, die van 17 tot 25 september gehouden worden.

Met het instellen van een Ministerie van Vrede wil de vredesorganisatie een speels signaal afgeven aan de Nederlandse politiek. De politiek moet zich inzetten voor vrede en veiligheid in de wereld. De vredesorganisaties trekken de beeldspraak ver door. Zo zullen ze op donderdag 15 september in Den Haag bekendmaken wie ze tot minister van Vrede benoemen. En omdat ze het een belangrijk ministerie vinden, zetten ze er ook direct een staatssecretaris naast.

Vrijwilligers kunnen in aansluiting op het Ministerie van Vrede in buurthuizen en kerken lokale ambassades van vrede oprichten. In dit eerste jaar zijn er naar schatting twaalf van dergelijke plaatselijke ambassades.

De vredesorganisatie wil dat de Nederlandse overheid hulp biedt bij wederopbouw van Libië en meer internationale druk legt op het regime van Syrië. IKV Pax Christi heeft ook een duidelijke visie op het Nederlandse bedrijfsleven in dezen. Zij moeten de economische belangen geen voorrang verlenen boven de handhaving van de mensenrechten.

IKV Pax Christi heeft verschillende activiteiten uitgezet voor de vredesweek. Er staat een vriendschappelijk voetbaltoernooi op de rol op woensdag 21 september. Een andere activiteit is de boekenactie voor Etana Books, de eerste vrije bibliotheek  en debatcentrum in Damascus,de  hoofdstad van Syrië.

IKV Pax Christi is in de loop der jaren onafhankelijker geworden ten opzichte van de kerken; in de publiciteit vind je dan ook niet zozeer verwijzingen naar bijvoorbeeld een initiatief van de Wereldraad als in Kingston, Jamaica. Desalniettemin richt een deel van de toerusting zich nog steeds op het kerkelijke segment. Op Vredeszondag 18 september  zal er in honderden kerkdiensten aandacht zijn voor het thema ‘Elk mens een veilig bestaan’. Verder verwacht men dat er wandelingen worden gehouden van kerk naar moskee, en natuurlijk is er het debat, daarin speelt onder meer oud-politicus Jan Pronk, tevens voorzitter van IKV, een rol. 

De Nacht van de Vrede op woensdag 21 september in Tivoli, Utrecht vormt een van de hoogtepunten van de week, waarbij vooral jongeren betrokken worden via  debat, muziek  en film. Politici, filmmakers en professionals uit het werkgebied van vrede en veiligheid wisselen elkaar af op de Nacht. Vier initiatiefnemers uit (voormalige) conflictgebieden ontvangen een VredesAward. Met optredens van bands als Jungle by Night, Kraak & Smaak en bands uit conflictgebieden sluit de Nacht van de Vrede af.

Foto:
The Warrior, een beeld van Harry Moore (1953/1954) in het Museum voor Moderne Kunst in Arnhem