Herleving Moderne Devotie

De Moderne Devotie – een beweging binnen de katholieke Kerk in de late Middeleeuwen – bloeit de laatste tijd in alle hevigheid op. Overal duiken initiatieven op die te maken hebben met deze spirituele hervormingsbeweging. Het hart van deze activiteiten vinden we terug in Zwolle en Deventer. 

Het komend najaar staat bol van de activiteiten rond de Moderne Devotie. Sommige initiatieven zijn eenmalig, anderen zijn structureel en duurzaam zoals het Geert Grote huis en het integreren van waarden uit de Moderne Devotie in de samenleving van Zwolle.

Het lijkt erop dat de vele mensen antwoord gaan krijgen op hun vraag om het gedachtengoed van de Moderne Devotie nieuw leven in te blazen. Er is een verlangen naar een nieuwe beweging die weer teruggaat op de basis van het christelijk geloof. Een postmoderne devotiebeweging. 

De initiatieven bestaan naast de bouw van een Geert Groote-huis onder meer uit wandelingen langs historische plaatsen, tentoonstellingen en de onthulling van een beeld van Joan Cele (onderwijzer en vriend van Geert Groote) in Zwolle.

Foto: Het Geert Groote-huis in Deventer 


Overzicht van de initiatieven:
16 september
Wandeling door Zwolle, langs plekken van Thomas a Kempis en pratend over Europese waarden die belangrijk zijn(nationale en internationale chr.organisaties zijn betrokken bij deze wandeling), gekoppeld aan waarden Moderne Devotie, georganiseerd door Jeff Fountain(directeur Schuman Centre en oud directeur Europa Jeugd met een Opdracht) en

Jan Bakker(directeur Alpha Nederland))

7 oktober of later in oktober
Onthulling van het beeld van Joan Cele op het Celepleintje, mogelijk gemaakt door Lionsclub Zwollerkerspel en St. Lions Helpen

15 oktober – 15 januari
Tentoonstelling over de Moderne Devotie in de twee musea van Zwolle, nl. Het museum de Fundatie en in het Stedelijk Museum Zwolle . Daarnaast is er ook een tentoonstelling over de Moderne Devotie in het Historisch Centrum Overijssel. Speciaal, in laatst genoemde Centrum, is ook de tentoonstelling van de Zwolse kunstenaar Henk Heideveld over de Moderne Devotie, tevens gaat hij in gesprek met Thomas.

15 oktober
Officiële start van gemeenschapskringen in Zwolle, georganiseerd door het Diaconaal Platform Zwolle in samenwerking met het Podium van Kerken en de Gemeente Zwolle. De gemeenschapskringen zijn gericht op de buurt/wijk en gaan terug op de waarden van de Moderne Devotie.

Week van Devotie, 31 oktober t/m. 6 november 2011.
Deze week is een initiatief van de St. Thomas a Kempis, zij heeft andere partijen de ruimte geboden om activiteiten te organiseren.

31 oktober
De burgemeesters van Zwolle en Deventer ondertekenen het verdrag van Windesheim, een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van de Moderne Devotie, gericht op verleden, heden en toekomst (13.00 uur), georganiseerd door Podium van Kerken en Postmoderne devotiebeweging in oprichting te Windesheim in het oude moederklooster van de Moderne Devotie

31 oktober
Presentatie van het wandelrouteboek “Het Moderne Devotie pad “ Deventer, Diepenveen, Windesheim en Zwolle. Georganiseerd door Historisch Centrum Overijssel in samenwerking met Postmoderne devotiebeweging(13.00 uur) in aanwezigheid van gedeputeerde Provincie Overijssel, te Windesheim.

31 oktober
Grote bijeenkomst in Zwolle over het integreren van de waarden van de Moderne Devotie in de samenleving, met de kerken, het bedrijfsleven, het onderwijs, de gemeente en de politiek(waaronder in ieder geval twee Tweede Kamerleden) (20.00 uur), georganiseerd door het Podium van Kerken.

2 november
Thomas a Kempis lezing gekoppeld aan christelijke meditatie, door Thom Breukel en Mink de Vries te Zwolle, in samenwerking met Katholieke Bijbelstichting.

De activiteiten van 3 november t/m. 5 november worden georganiseerd door de Thomas a Kempis Stichting in samenwerking met organisaties die gastheer/vrouw zijn. 

3 november
Presentatie boek Rudolf van Dijk over Zerbolt van Zutphen in het HCO 

4 november
6e Thomas a Kempis lezing door Huub Oosterhuis in de OLV Basiliek

5 november
Thomas a Kempisdag Zwolle, informatieve wandelingen/fietstochten in Zwolle en omgeving.