Opgave open middag

De Raad van Kerken in Nederland woont inmiddels veertig jaar in hetzelfde gebouw in Amersfoort. Pastores die een keer het pand willen bezoeken, kunnen zich melden op vrijdagmiddag 2 september. Met name relatief nieuwe pastores, priesters, predikanten zijn uitgenodigd om van twee uur ’s middags tot vijf uur ’s middags langs te komen. Ook andere geïnteresseerden kunnen zich opgeven (rvk@raadvankerken.nl).

De Raad van Kerken houdt open huis om op die manier mensen die actief zijn in de kerk idee te geven van waar de oecumene in Nederland zich op richt. Mensen die zich opgeven krijgen een inleiding op de actuele stand van zaken in de oecumene, ze kunnen onderling spreken over de oecumene plaatselijk en er is een rondleiding door het gebouw.

Het gebouw is eigendom van de Oud-Katholieke Kerk. Aanvankelijk was het terrein een dierenparkje en zat het oud-katholiek seminarium in de muurhuizen in Amersfoort. Na enkele eeuwen gingen ze daar weg en het seminarium werd nieuw gebouwd aan de Koningin Wilhelminalaan in 1956.

De Oud-Katholieke Kerk had toen nog drie bisschoppen. Hun wapenspreuken zijn boven de drie deuren in de hal aangebracht. Boven de aula kwam het schild van de bisschop van Haarlem, Van der Oort, zijn spreuk luidde: ‘Non ministrar sed ministrare’. Boven de doorgang naar het refter kwam het embleem van de bisschop van Deventer, ‘eternitati laboramus’, een verwijzing naar het eeuwigheidswerk wat in het bisdom Deventer wordt verricht; wat verder geen consequenties blijkt te hebben gehad voor het genoemde bisdom, want dat is inmiddels geïntegreerd in andere. En boven de kantoren van de Raad van Kerken staat het zegel van de bisschop van Utrecht, ‘adjutorio redemptionis’, het wapen van Andreas Rinkel, die van 1936 tot 1970 in functie was. Zijn zegel is interessant. Je kunt aan de vierdubbele lussen (één meer dan bij de andere) en het dubbele kruis aflezen dat hij aartsbisschop was. En de initialen van zijn naam ‘A.R.’ corresponderen nog met de initialen van zijn wapenspreuk.

In het raam halverwege de trap zijn de wapenspreuken van de bisschoppen aangebracht die daarna in functie zijn gekomen. Je vindt links onder bisschop Jans van Deventer; daarboven het schild van mgr. Kok en daarnaast mgr. Glazemaker; daar weer boven mgr. Horstman en daarnaast mgr. Kleef. En helemaal bovenaan links mgr. Joris Vercammen, de huidige aartsbisschop die ook lid is van de Raad van Kerken en daarnaast mgr. Bert Wierickx van Haarlem. Er is nog een plekje open, rechts onder, dus dat zou de plek kunnen zijn voor bisschop Schoon van Haarlem. Opvallend detail is dat de bovenste twee inmiddels een Nederlandse spreuk hebben. En bij de diverse bisschoppen vind je naast de verwerking van de bisschoppelijke zetel ook de verwerking van een eerdere woonplaats; bij Glazemaker vind je iets van de Hilversumse bolletjes en bij Kok de Leidse sleutels.

In het gebouw verder veel schilderijen van oude geestelijken uit de oud-katholieke traditie of voorlopers daarvan zoals in de vergaderzaal een groot portret van de Franse geleerde Blaise Pascal. Hij behoorde tot een stroming waarvan velen de wijk moesten nemen naar het buitenland en zo onder meer verzeild raakten in de Nederlanden.

Emiel Verheij van het oud-katholiek bureau vertelt dat de priesterstudenten ongeveer tien jaar in het pand hebben gewoond. Ze hadden kamers op de eerste en de tweede verdieping. De ruimten zijn nu omgebouwd, en samengevoegd, waardoor vergaderruimtes ontstonden en kantoorruimtes. Naast de Raad van Kerken en het bisschoppelijk bureau wonen ook de SKIN-kerken, Livingstone en Operatie Mobilisatie in het gebouw. Verder vindt men in de kapel op zondag de orthodoxe kerk in het pand. De kapel verraadt met zijn vele iconen de spiritualiteit van de bezoekers.

Toen eind jaren zestig het seminarium werd beëindigd was de Raad van Kerken in Nederland de eerste nieuwe bewoner. De Raad heeft daarvoor nog korte tijd in Utrecht gezeten, maar inmiddels is het pand in Amersfoort een begrip. Als u geïnteresseerd bent, kunt u er een kijkje komen nemen. Wel even opgeven.

Foto’s van respectievelijk: de kapel, het aartsbisschoppelijk wapen in de hal, de wapens van de diverse bisschoppen, een kunstwerk over vluchtelingen van de Raad van Kerken