Kruis in stiltetuin

Op 11 augustus 2011 is er door de gezamenlijke kerken van Wijk bij Duurstede een groot houten kruis geplaatst in de Kloosterhof van het voormalige Maria Magdalenaklooster te Wijk bij Duurstede. Op dit kruis staan de woorden van Jezus: ‘Komt allen tot Mij’. ‘De Kloosterhof’ is de nieuwe naam voor de opengestelde stiltetuin naast de r.-k. kerk, Klooster Leuterstraat 37.

Dat heeft Kees Slijkerman bericht, hij is lid van het Beraad van Kerken namens de Johannes de Dopergemeenschap in Wijk bij Duurstede. De muur waar het kruis op is bevestigd, is in 1398-1399 gebouwd als onderdeel van het dominicanessenklooster Maria Magdalena. Tweehonderd jaar lang was hier een kloosterhof waarin zusters hebben gebeden en gewerkt. In 1604 werd het klooster gesloten.

Het voorstel tot plaatsing van dit kruis is eerst besproken in het Beraad van Kerken en daarna voorgelegd aan alle kerken in de stad Wijk bij Duurstede. Ze doen allemaal mee. De uitnodigende tekst op het kruis komt uit de Bijbel: ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht’ (Matteüs 11 vers 28 t/m 30; Nieuwe Bijbelvertaling).

De parochie heeft samen met de gemeente de pastorietuin opnieuw ingericht en opengesteld voor bezoekers. Deze herinrichting vloeit voort uit een overeenkomst tussen de Gemeente Wijk bij Duurstede en de parochie, gesloten op het eerste ‘Beursplein Wijk’ in 2008, een initiatief voor ‘betrokken ondernemen’. De gemeente kon zo een brandtrap plus vluchtroute realiseren voor gebouw Feuniks dat grenst aan de pastorietuin. Bovendien was er in de stad behoefte aan meer groen en ruimte om op adem te komen. De Kloosterhof is nu overdag toegankelijk voor ieder die daar even rustig wil zitten, wandelen of een moment van bezinning wil hebben.

In sommige kerken is het gebruikelijk om een kruis officieel in te zegenen. Dat gebeurt ook in Wijk bij Duurstede en wel op woensdag 14 september om 20.00 uur. Iedereen is daarbij welkom. 

Foto van het genoemde kruis gemaakt door Jan van der Bijl