Meer interesse EYCE

De mogelijkheid om in Europees verband mee te doen met oecumenische initiatieven komt aardig van de grond. Nadat eerder drie jonge mensen meegedaan hebben met een leiderschapstraining georganiseerd door EYCE (Europese oecumenische jongerenraad, gelieerd aan de CEC) zijn nu twee mensen afgevaardigd naar Kiev voor een werkgroep over ecologie.

De Raad van Kerken in Nederland heeft een beleid waarin ze jonge mensen stimuleert om mee te doen met oecumenische ontmoetingen in Europees verband. Recent nog gingen Maaike de Reuver, Femke Visser en Marlieke van der Sar naar Genève voor een bijeenkomst over leiderschap. Nu zette EYCE een bijeenkomst op rond ecologie. Linda Ottevanger en Jeroen Kamstra, beide uit Amsterdam, hebben aangegeven te participeren.

De training biedt: kennis over de ecologische situatie in Europa, een analyse van ecologische onrechtvaardigheid, discussie, een overzicht van de politieke keuzes in dezen, inzicht in de theologische en ethische aspecten van ecologische rechtvaardigheid, praktische tips voor de consumenten, een mogelijkheid om over al deze zaken van gedachten te wisselen met jonge mensen vanuit diverse Europese landen.

Linda Ottevanger is 24 jaar, volgt een bachelor Religie&Levensbeschouwing aan de Vrije Universiteit en de master Religie&Professie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is als jongerenwerker verbonden aan de Nassaukerk en aan PACT. Daarnaast is ze projectcoördinator/inspirator van Licht&Zinnig in de Muiderkerk. Jeroen Kamstra is 31 jaar, heeft een economische achtergrond. Hij werkt op een accountantskantoor in Hoofddorp. Maaike de Reuver coördineert het EYCE-werk voor de Raad van Kerken in Nederland.

Foto: archieffoto op thema ‘natuur’