Gebedsintentie eenzaamheid

Veel  mensen voelen zich eenzaam. En het zijn onder meer de kerken die daar vanuit hun missie oor en oog voor proberen te hebben. Daarom zijn met name kerken partners voor de Coalitie Erbij, die van 22 september tot en met 1 oktober de week tegen eenzaamheid organiseert.

Directeur Arie Ouwerkerk van Coalitie Erbij was op bezoek bij het bureau van de Raad van Kerken in Amersfoort. Hij vertelde dat de kerken in het algemeen gevoelig zijn voor het thema en dat die gevoeligheid in toenemende mate ook expliciet wordt gemaakt door partners in het project. De Raad van Kerken in Nederland is als waarnemer bij de landelijke Coalitie Erbij betrokken, een samenwerking waarin ook organisaties meedoen zoals De Zonnebloem en het Leger des Heils.

In Amsterdam is een plaatselijke coalitie tot stand gekomen waarin bijvoorbeeld de plaatselijke diakonie van de PKN zitting heeft, de Voedselbank en het Rode Kruis. Arie Ouwerkerk benadrukte tijdens zijn bezoek de mogelijkheid om als kerken in de week van gebed bijvoorbeeld tijdens de voorbede speciaal voor eenzame mensen te bidden. Het is een mogelijkheid om mensen weer even bewust te maken van de problematiek, waar ieder voor zich een positieve rol in kan spelen.

Meer dan een miljoen mensen in Nederland voelt zich sterk eenzaam. Eenzaamheid kan vergaande gevolgen hebben en is daarom een onderwerp dat iedereen aangaat. In de Week tegen Eenzaamheid 2011 legt Coalitie Erbij de nadruk op de preventie van eenzaamheid, met de boodschap ‘Voorkom eenzaamheid, versterk je Sociaal Konvooi’. Het Sociaal Konvooi is het persoonlijke netwerk dat mensen gedurende hun leven opbouwen. Wanneer mensen hun sociale relaties onvoldoende opbouwen, onderhouden of zelfs verwaarlozen wordt het Sociaal Konvooi te dun, met eenzaamheid als mogelijk gevolg.

De Coalitie Erbij brengt in de week tegen eenzaamheid een groot aantal activiteiten, zoals vrijwilligersbijeenkomsten, eettafels (iedereen kan meedoen) ansichtkaartenacties, een krant tegen eenzaamheid  en symposia (een daarvan gaat over jongeren, en een over zingeving). Zie verder de site www.eenzaam.nl.

Heer,
Ik ben alleen en ellendig.
Keer u tot mij en wees mij genadig.
Alleen bij u vindt mijn ziel rust,
van u komt mijn redding.

Heer, u kent mij,
u doorgrondt mij,
u weet het als ik zit of sta,
u doorziet van verre mijn gedachten.
Met al mijn wegen bent u vertrouwd.

U wil ik mijn dank brengen.
U dank ik, u prijs ik.
In de schaduw van uw liefde
ben ik niet eenzaam meer.

(gebed ontleend aan de Psalmen).