Week van Gebed voor de Eenheid van de christenen 2012

Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen 2012

(Brochure, kaart en poster zijn beschikbaar en kunnen worden besteld bij voorkeur via het bestelformulier.) De prijzen zijn gelijk gebleven met vorig jaar: boekje € 0,80; poster € 1,00; kaart € 0,15; bij bestelling van 5 boekjes of meer ontvangt u 1 poster gratis; bij bestellingen van 50 exemplaren of meer: boekje € 0,70.

Bekijk: omslag boekje; kaart; poster jpg; poster pdf

In samenwerking met de Evangelische Alliantie is een banner gemaakt. De banner kondigt de Week van gebed aan, en is ieder jaar weer opnieuw bruikbaar. Afmeting 300 x 80 cm. De prijs daarvan is € 40,00 (incl portokosten). Kan vanaf ongeveer eind september worden geleverd. Bekijk banner (pdf) . De banner kan buiten aan de kerk worden gehangen, maar ook in de kerk. Om de proporties van de banner een beetje in te schatten, kunt u naar de foto kijken onderaan dit bericht.

Wij zouden het op prijs stellen als u na afloop van de Week van gebed een enquête zou willen invullen. De antwoorden helpen ons bij het ontwikkelen van toekomstige materiaal voor de Week van gebed. Klik hier voor de enquête (word-document).

Thema Week van Gebed 2012: ‘Winnen met gevouwen handen’

De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie (EA) hebben voor de Week van Gebed in 2012 een gezamenlijk thema vastgesteld. De gebedsweek van beide organisaties vindt in 2012 plaats van 15 tot 22 januari. Honderdduizenden christenen nemen hier deel aan.

Het thema is gebaseerd op de Bijbeltekst uit 1 Korintiërs 15:57. Dit bijbelgedeelte is aangedragen door een Poolse christenen.

Het gemeenschappelijke thema maakt het voor gemeenten, parochies en gebedsgroepen op lokaal niveau makkelijker om de gebedsactiviteiten begin januari een gezamenlijke invulling te geven. De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie ontwikkelen beide materiaal voor de gebedsweek dat geschikt is voor de eigen achterban. Die toerustingsmaterialen verschijnen binnenkort.

De aan de Raad van Kerken verbonden kerken kennen al meer dan honderd jaar een Week van gebed voor de eenheid van de christenen. In evangelische kringen bestaat al ruim 160 jaar een traditie om het nieuwe jaar met de Week van Gebed in Gods hand te leggen. 

NBG onderbouwt Gebedsweek