Vanzelfsprekend bezoek

Het is al zo gewoon geworden, dat het amper de pers haalt. Men zou vergeten dat orthodoxen en rooms-katholieken lange tijd vijandig tegenover elkaar stonden. Maar de bakens zijn verzet. Inmiddels is het gewaardeerd gebruik geworden dat een orthodoxe delegatie Rome bezoekt bij het feest van Petrus en Paulus op 29 juni. Omgekeerd bezoekt een delegatie van Rome het oecumenisch patriarchaat bij het feest van de patroonheilige van Constantinopel st. Andreas.

De paus ging er bij zijn toespraak op in dat de dialoog van de orthodox – rooms-katholieke commissie voorzichtig verloopt. Benedictus: ‘Menselijk gesproken kan men de indruk hebben dat de theologische dialoog weinig bereikt; in werkelijkheid is het tempo van de dialoog gelegen in de ingewikkeldheid van de bediscussieerde thema’s, die vragen om veel studie, reflectie en wederzijdse openheid’.

De paus zei verder uit te zien naar de dag van reflectie in Assisië op 27 oktober, waarvoor kerkleiders van diverse kerken, wetenschappers en vertegenwoordigers uit de wereld van cultuur zijn uitgenodigd.

Metropoliet Emmanuël uit Parijs, tevens voorzitter van de Europese Kerkenconferentie, stelde ook vast dat de wederzijdse commissie naar verdieping zoekt. Hij benoemde de problemen van de wereld en memoreerde de zorgen van velen, waaronder vele christenen, in de Arabische landen. En hij refereerde aan de economische en financiële crisis, die al twee jaar aanhoudt, en die een dreigend failliet met zich meebrengt voor landen als Griekenland, Italië en andere landen.

Opmerkelijk bij fotosessies is ook de aanwezigheid van bisschop Athanagaros van Sinope, afkomstig uit België, en als Vlaming in staat om boeiend Nederlands te spreken. Voor Nederland niet minder van belang is de vaststelling dat hier twee grote (onder meer) Europese kerken elkaar ontmoeten. Rooms-katholiek en orthodox hebben honderden miljoenen aanhangers. Ze vormen grote partners voor de oecumene ook voor de protestanten in Europa en wereldwijd. In Nederland is de orthdoxe inbreng beperkt tot enkele tienduizenden. De Raad van Kerken in Nederland kent enkele kerken en organisaties vanuit deze achtergrond: de Syrisch-Orthodoxe Kerk, de Koptisch Orthodoxe Kerk, de Vereniging van Orthodoxen.

Foto:
Plechtigheid in de St. Pieter, met links metropoliet Emmanuël, bij de paus Athanagoras, en rechts paus Benedictus
Onder de Belgische bisschop met de Roomse paus; met zijn geboortejaar 1962 is de in Gent geboren mgr. relatief jong.