Eerst naar kerk, dan lopen

De kerken in de regio Nijmegen geven acte de présence voorafgaand aan de 4-daagse die dinsdag 19 juli van start gaat. Op 17 juli kan men op verschillende plaatsen terecht in het kader van de 4-daagse. De traditionele Vierdaagsemis in de St Stevenskerk beleeft zelfs zijn 50ste editie. Het thema van de bijzondere mis is ‘dankbaarheid’.

De mis is ooit opgezet voor Zwitserse wandelaars. Om de rooms-katholieke deelnemers 50 jaar geleden in de gelegenheid te stellen hun religieuze plichten tijdens de Vierdaagse te vervullen, stelde pastoor Willehad Kocks vijftig jaar geleden de Karmelkerk ter beschikking. In de loop der jaren kwamen steeds meer wandelaars naar deze viering en is de locatie verscheidene keren veranderd. Uiteindelijk werd de Sint Stevenskerk de vaste stek.

Ieder jaar weer staan veel verschillende nationaliteiten en geloofsovertuigingen samen onder één dak. Volgens de organisatie is het een bijzonder moment als alle lopers, ook de wandelaars die niet meer kunnen deelnemen aan de marsen, na bijna een jaar voor het eerst weer uit volle borst het Vierdaagselied zingen. Clemens Crolla en Henk Gols zijn dit jaar voorgangers. De kerk is geopend vanaf9.00uur, de mis begint om10.00uur.

Het is een bijzonder moment als alle lopers, ook de wandelaar(ster)s die niet meer kunnen deelnemen aan de marsen, na bijna een jaar voor het eerst weer uit volle borst het Vierdaagselied zingen, aldus de organisatie.

Molenstraatkerk

Mensen die iets langer willen slapen, kunnen terecht in een andere dienst met een bijzondcr cachet, de viering in de Molenstraatkerk. Bisschop Ted Hoogenboom, hulpbisschop van Utrecht, gaat er zondag 17 juli voor in de Vierdaagse Mis. Monseigneur Hoogenboom is al vele jaren enthousiast deelnemer aan de Nijmeegse Vierdaagse. De tweetalige pontificale eucharistieviering, in het Nederlands en het Engels, begint om half elf. Het kerkkoor Quintessens uit Neerbosch zingt in verschillende talen.

Hoogenboom werd in 1999 priester, was van 2001 tot 2008 conrector van het Ariënsconvict. In 2008 benoemde Wim Eijk hem als vicaris-generaal van het aartsbisdom Utrecht. Hij werd tevens domproost van de Sint-Catharinakathedraal in Utrecht. In 2009 werd hij hulpbisschop. Met de vierdaagse is hij in Nijmegen en hij leidt de wandeltocht in met een speciale mis.

De Molenstraatkerk heeft die dag veel te vieren: de glas-in-lood-ramen die werden overgenomen van de verkleinde kerk van Brakkenstein zijn eind juni geplaatst. Het nieuwe gedeelte van de kerk in de Molenstraat had sinds de herbouw na het bombardement van 1944 een wat kille uitstraling. Door de mooie nieuwe ramen is de kerk veel sfeervoller geworden.

Een schilderij uit 1932 van de kroning van het Nijmeegse Mariabeeldje, afkomstig uit het Hollands College in Rome, kon afgelopen voorjaar worden verworven en kreeg een prominente plaats vooraan in de kerk.

Vorig jaar kreeg de kerk op voorschrift van de brandweer een nieuw, brandwerend plafond, dat verrassenderwijs de akoustiek in de kerk, toch al niet slecht, aanmerkelijk verbeterde.

Om al deze heugelijke feiten te markeren maakte de Weurtse kunstenaar Ad Merx op verzoek van het parochiebestuur een kunstwerk in glas waarin een viertal markante gebouwen uit Nijmegen zijn afgebeeld die te maken hebben met de jezuïeten. Het zijn de Molenstraatkerk, het Canisiuscollege, de Jozefkerk en het Berchmanianum aan de Houtlaan. Bisschop Hoogenboom zal het kunstwerk na de viering van zondag 17 juli onthullen.

Foto:
Viering van een eerdere editie
Mgr. Ted Hoogenboom