Full colour ook in kerk

Niet alleen op landelijk niveau spannen de gezamenlijke kerken zich in om de diversiteit aan culturen recht te doen in de kerkelijke vieringen. De inspanningen die op landelijk niveau bij Opwekking een plek krijgen zijn ook herkenbaar in plaatselijke initiatieven.

De Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen in Emmen organiseert bijvoorbeeld in de plaatselijke Grote Kerk een Full Colour Dienst. De kerken zetten voorafgaand aan de Full Colour Markt een dergelijke dienst op.

Er worden op meer plaatsen Full Colour Festivals gehouden, maar het is lang niet overal gebruikelijk om die festiviteiten met een dienst in te zetten of af te sluiten. Het Full Colour Festival in Emmen doet dat wel. Het festival is in 1994 gestart. Het is in de loop der jaren uitgegroeid tot het grootste eendaagse multiculturele evenement in Noord-Nederland. Het is gratis toegankelijk. De datum voor het achttiende Full Colour Festival is 28 augustus, het begint om één uur ‘s middags en het is om zeven uur afgelopen.  

De dienst in Emmen wordt voorafgaand aan het festival gehouden om10.30 uur in de Grote Kerk. Voorganger in deze dienst is ds.J.F. Fischer. Een multiculturele groep verleent zijn medewerking.

Ook in 2010 was er een full colourdienst. Voorganger was toen pastor A. Klopk. In de overdenking ging het over de uitspraak van Ruth, die Noömi niet in de steek wil laten. We citeren uit de overdenking toen:

‘Tolerantie, verdraagzaamheid, is niet het verlangen naar een eenheid, waarin alles op één hoop gegooid wordt. Dat zou een eenheidsworst worden die niemand smaakt. Nee, het gaat er nu juist om, dat we op heel verschillende, op onze eigen manier geloven en dat we elkaar daarin respecteren. “Uw God is mijn God”, niet omdat ik mijn godsbeeld opgeef voor dat van een ander, maar omdat ik besef, dat mijn godsbeeld hooguit een fractie van de werkelijkheid die wij God noemen kan bevatten en dat voor het godsbeeld van ieder ander hetzelfde geldt. In het besef, dat God altijd groter is, anders is, dan wij mensen kunnen bevatten, mogen wij ervan uitgaan, dat “Uw God, mijn God” is, ook als wij dit op onze verschillende wijze beleven’.

Foto:
Lake Montgomery, een Amerikaanse folk-blues singer-songwriter, geboren in het Texaanse Paris, is één van de musici die te beluisteren is. In haar muziek is nog oude gospel als ondergrond te herkennen.

Grote Kerk in Emmen.