Dieren en meer

Het besef van wat dieren voelen en ervaren heeft volop de publieke belangstelling. Een politieke partij die zich op de dieren richt, kan in deze tijd in de kamer komen. Zelfs godsdienstige beleving kan moeten wijken als er vermeend dierenbelang in het geding is.

Of al deze overwegingen een rol hebben gespeeld bij de keus voor de zomertentoonstelling in Bolsward is de vraag. In ieder geval moet men toegeven dat de Friese initiatiefnemers halverwege de Elfstedenroute gevoel hadden voor de actualiteit, toen ze het thema ‘Dieren en meer’ kozen als uitgangspunt voor de zomertentoonstelling die in diverse kerken in Bolsward te vinden is. Geïnteresseerden kunnen t/m zaterdag 13 augustus terecht in de Broerekerk, de Martinikerk en de Sint Franciscuskerk.

Het gaat om een samenwerking van diverse kerken en organisaties, gebundeld in de groep ‘Kunst, Kerk en Samenleving’. De religieuze component is vooral te vinden in de Martinikerk. Je vindt er schilderijen van Henriëtte Alexander uit Doorn, ruimtelijk werk van Tineke Smith uit Bussum en fotografisch werk van Jacqueline Lehmann uit Sneek en Peter Olijve uit Klijndijk.

De Sint Franciscuskerk legt de link tussen religieus en profaan door profane kunst te bieden met een deels mystiek uitgangspunt.

De Broerekerk is vooral gericht op profane kunst. Er zijn schilderijen te zien van: Hiske Wiersma uit Berlikum, Henk Hofstra uit Drachten en Willem Kolvoort uit Groningen. Edith Stoel uit Klijndijk brengt ruimtelijk werk in. Ook hier fotografisch werk van de al eerder genoemde fotografen. Trouwens: de Broerekerk zelf is qua architectuur een voorbeeld van een kerk waar menig bezoeker zich aan zal vergapen. Het geeft een originele combinatie van ‘ooit religieus’, ‘verval’ en ‘originele eigentijdse architectuur’.

Diaken Tjitze Titus Tjepkema heeft de opening van de tentoonstelling verzorgd. Hij ging in op het thema ‘Franciscus en de dieren’ en laat daarmee zien dat het thema niet alleen maatschappelijk relevant is, maar al verweven is met oude heiligen die in de kerkelijke traditie voorkomen.

Op de foto:
Boven het schilderij ‘Melkerstijd’ van Hiske Wiersma. ‘In heldere fris-Friese stijl legt Wiersma de uiterlijke kenmerken op het doek vast’, zegt de organisatie bij het schilderij. Melkerstijd slaat op het moment dat de boer het vee naar huis haalde om gemolken te worden. De discipline en routine onder de dieren is zo groot dat ze zelf in de regel hun weg al weten te vinden.
Onder een schilderij van Henriëtte Alexander. De organisatie hierover: ‘De thematiek ligt vaak binnen het gebied van interactie tussen mensen en de zoektocht naar innerlijke vrede en bescherming. Verwondering over de schepping – in de ruimste zin – speelt ook een rol’.

Zie ook www.kksbolsward.nl