Ramadangroet

De Raad van Kerken heeft een groet opgesteld die door kerken in het kader van de Ramadan en het Suikerfeest naar de moslimgemeenschap in de buurt kan worden gezonden. De Ramadan begint dit jaar op 1 augustus en loopt op 31 augustus uit op het Suikerfeest.

De Ramadan is een speciale maand in de islamitische kalender. Tussen schemer en zonsopkomst vasten de moslims. Ramadan wordt daarom ook wel de vastenmaand genoemd. Het exacte begin is afhankelijk van het verschijnen van de sikkel van de nieuwe maan. Dit jaar is het tijdstip vastgesteld op 1 augustus. Het vasten wordt gezien als een vorm van zuivering van de ziel en het bedanken van God voor alles wat hij heeft gegeven. De Ramadan leert mensen discipline en brengt verbondenheid met zich mee met arme en hongerige mensen. Inhoudelijk staat men stil bij de openbaringen die Mohammed kreeg als begin van de koran.

De Ramadan is voor veel moslims een gezellige maand. Ze voelen onderling een gevoel van verbondenheid. Kinderen beginnen rond hun tiende mee te doen met het vasten. De vasten loopt na 30 dagen over in het Suikerfeest.

De Raad van Kerken heeft een traditie om kerken een tekst aan te bieden die ze kunnen gebruiken om de verbondenheid met de moslimgemeenschap ter plaatse tot uitdrukking te brengen. De groet dit jaar zegt onder meer: ‘In de achterliggende periode hebben we ons nog sterker dan voorheen verbonden gevoeld met uw gemeenschap. De discussie in ons land over de uitoefening van godsdienst in de publieke ruimte raakt ook ons als christelijke kerkgenootschappen’. De tekst wijst verder op de contacten die er zijn tussen kerken en moskeeën op diverse niveaus.

Klik hier voor de tekst van de Ramadangroet.

Foto: samenwerking met de moslims tijdens de bijeenkomst van In Vrijheid Verbonden in januari 2011 (links Nora Asrarmi, secretaris van dit samenwerkingsorgaan)